Trang tuyển sinh
 
THÔNG BÁO: Kết quả sau rà soát đợt thu học phí Học kỳ II năm học 2020-2021 chương trình đào tạo CLC bậc Đại học

Theo thông báo số 1461/TB-ĐHKT của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ kết quả sau rà soát đợt thu học phí học kỳ II năm học 2020-2021 tính đến hết ngày 11/05/2021.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả đợt thu học phí học kỳ II năm học 2020-2021 các chương trình đào tạo Chất lượng cao bậc đại học (đáp ứng thông tư 23/2014/TT-BGD ĐT), cụ thể như sau:
1. Danh sách sinh viên đã thu học phí kỳ II năm học 2020-2021 (DS kèm theo)
2. Danh sách sinh viên chưa thu được học phí kỳ II năm học 2020-2021(DS kèm theo)
Những sinh viên đã nộp học phí, sau khi đối chiếu, rà soát, điều chỉnh có số tiền học phí nộp thừa sẽ được nhà Trường chuyển trả lại vào tài khoản của sinh viên mở tại BIDV Tây Hà Nội trong tháng 05/2019.
>> Xem chi tiết thông báo tại đây.  

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN