Trang tuyển sinh
 
THÔNG BÁO: Tiếp tục triển khai học online trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19

Theo thông báo số 1357/TB-ĐHKT của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Căn cứ Công văn số 1179/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 27/04/2021 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tiếp tục tăng cường thực hiện phòng chống dịch bện Covid-19;
Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp;
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo:
1. Toàn thể sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh học online trên Microsoft Teams từ ngày 04/05/2021 cho đến khi có thông báo tiếp theo.
2. Yêu cầu sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, cán bộ, giảng viên tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; trong đó thực hiện đầy đủ yêu cầu 5K của Bộ Y tế, đặc biệt phải đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng; khai báo y tế đầy đủ theo quy định của UBND TP Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ từ các địa phương khác về Hà Nội.
Kính đề nghị các Khoa, Viện thông báo cho giảng viên, sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh biết và thực hiện./.
 >> Xem thông báo chi tiết tại đây.  

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN