Trang tuyển sinh
 
Triển khai vận hành chính thức phần mềm VNU-Office mới trong ĐHQGHN

Từ ngày 25/12/2020, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ đưa vào vận hành, khai thác chính thức phần mềm VNU-Office trong toàn ĐHQGHN


Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị thành viên và trực thuộc,

- Văn phòng, các Ban chức năng

>>> Nội dung chi tiết văn bản tải về tại đây

Theo kế hoạch, ĐHQGHN sẽ đưa vào vận hành, khai thác chính thức phần mềm VNU-Office trong toàn ĐHQGHN, cụ thể:

1. Phạm vi vận hành chính thức

- Khối cơ quan ĐHQGHN: Văn phòng ĐHQGHN, các Ban chức năng.

- Các đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHQGHN.

2. Thời gian vận hành chính thức

Thời gian vận hành chính thức: từ 08 giờ 00 ngày 25/12/2020 (thứ Sáu).

Từ ngày 25/12/2020, Văn thư có trách nhiệm nhập dữ liệu, văn bản mới trên phần mềm VNU-Office. Các chức năng nhập văn bản trên eOffice (cũ) sẽ bị khóa, người dùng chỉ được xem và tải văn bản lưu trữ thông qua link truy nhập được gắn bên dưới giao diện đăng nhập phần mềm VNU-Office.

3. Phương thức truy nhập, sử dụng phần mềm

- Thông qua trình duyệt Web tại địa chỉ: http://eoffice.vnu.edu.vn (hoặc qua SSO: https://idp.vnu.edu.vn).

- Đối với thiết bị di động: người sử dụng truy cập, tải ứng dụng (Android, iOS) về thiết bị, cài đặt và sử dụng:

+ Android:

Cách 1: trên Google Play, người dùng tìm kiếm “VNU Office”, tải ứng dụng về thiết bị để cài đặt, sử dụng.

Cách 2: tải trực tiếp ứng dụng về thiết bị thông qua link trên Google Play,

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vnuportalrn.

+ iOS: https://testflight.apple.com/join/z2lXJjX3 (trong khi chờ App Store phê duyệt và đưa ứng dụng lên kho ứng dụng của iOS).

- Người sử dụng sẽ sử dụng tài khoản phần mềm eOffice cũ, được đồng bộ sang phần mềm VNU-Office (Trường hợp người dùng gặp vấn đề đăng nhập hệ thống, đề nghị liên hệ với quản trị hệ thống đơn vị để được hỗ trợ).

ĐHQGHN thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

>>> Nội dung chi tiết văn bản tải về tại đây.


Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Thông tin - VNU Media