Trang tuyển sinh
 
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo về việc tiếp tục đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện tốt các nhiệm vụ

Thông báo số 7680 ngày 03/12/2020 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Chi tiết xem tại đây:
 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN