Trang tuyển sinh
 
Kế hoạch tổ chức Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 năm 2020 cho cán bộ nhân viên Nữ Trường ĐHKT

Công văn số 44/KH-CĐKT ngày 8/10/2020 của Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Kính gửi: Các Công đoàn bộ phận trực thuộc

- Căn cứ Chương trình công tác Công đoàn năm học 2020-2021 của Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Kinh tế;

- Nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi, thể hiện tinh thần gắn bó, đoàn kết, quan tâm đối với CBNV Nữ, tạo không khí sôi nổi trong toàn Trường nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020), 10 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10),

Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Kinh tế thông báo kế hoạch tổ chức Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 năm 2020 cho Cán bộ, nhân viên Nữ trong toàn Trường Đại học Kinh tế, cụ thể như sau:

 1. Mục đích, ý nghĩa:

- Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm ôn lại những truyền thống vẻ vang và phẩm chất tốt đẹp của Phụ nữ Việt Nam. Giúp nữ đoàn viên nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của phụ nữ, tinh thần đoàn kết đấu tranh vì mục tiêu bình đẳng giới và sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam;

- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để nữ đoàn viên, lao động trong Trường giao lưu học hỏi, nâng cao trách nhiệm và đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc Trường - Đảm việc nhà”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học; đẩy mạnh các hoạt động phong trào và tăng cường giao lưu kết nối, xây dựng văn hóa Nhà trường.

2. Thời gian và địa điểm: Từ 11h00 - 14h00 ngày 19/10/2020 (Thứ Hai) tại Phòng 801, 802 Nhà E4, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

3. Nội dung chương trình: Liên hoan và giao lưu văn nghệ giữa các Công đoàn bộ phận trong toàn Trường Đại học Kinh tế.

4. Thành phần: Toàn thể CBNV, giảng viên của Trường Đại học Kinh tế.

5. Tổ chức thực hiện:

5.1. Công đoàn cơ sở Trường Đại học Kinh tế: Xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020), 10 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) đảm bảo thiết thực, phù hợp với tình hình.

5.2. Các Công đoàn bộ phận trực thuộc:

- Căn cứ kế hoạch thông báo tới toàn thể công đoàn viên trong đơn vị tham gia; lập danh sách cán bộ, nhân viên của đơn vị tham gia chương trình, đồng thời đăng ký tối thiểu 01 tiết mục văn nghệ (múa, hát, đọc thơ, biểu diễn nghệ thuật…) để thể hiện tại chương trình giao lưu;

- Tuyên truyền, vận động nữ đoàn viên, người lao động mặc trang phục áo dài trong các ngày 19,20/10/2020, nhằm lan tỏa và hưởng ứng chương trình vẻ đẹp “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam”.

Thời hạn gửi lại danh sách tham gia chương trình và tiết mục văn nghệ trước ngày 12/10/2020 qua cán bộ đầu mối: Nguyễn Cẩm Nhung (VPCĐ), SĐT: 0936.355.246, email: congdoan_kt@vnu.edu.vn

Trên đây là kế hoạch tổ chức tổ chức Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 năm 2020 cho cán bộ nhân viên Nữ Trường Đại học Kinh tế. Kính đề nghị các Công đoàn bộ phận trực thuộc triển khai, thực hiện.


Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN