Trang tuyển sinh
 
Quy chế bầu cử tại Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế lần thứ VI

Quy chế bầu cử tại Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025


>> Chi tiết trong file đính kèm


Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN