Trang tuyển sinh
 
Đề án nhân sự Cấp ủy Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Hướng tới Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025; Căn cứ tình hình thực tế của Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế, Đảng uỷ Trường Đại học Kinh tế khoá V, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế khoá VI Đề án nhân sự cấp uỷ khoá VI.


>> Chi tiết trong file đính kèm

 

 


Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN