Trang tuyển sinh
 
ĐHKT thông báo lùi thời gian nghỉ học đến hết 29/2/2020 do dịch bệnh COVID-19

Thông báo số 231/TB-ĐHKT ngày 14/02/2020 về việc nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Covid-19 gây ra


Căn cứ công văn số 514/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 14/02/2020 về việc tiếp tục cho sinh viên nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Covid-19 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tới toàn thể giảng viên, sinh viên, học viên lịch nghỉ học, cụ thể như sau:

1. Đối với sinh viên:

1.1. Sinh viên khóa QH-2016-E, QH-2017-E, QH-2018-E: nghỉ học đến hết ngày 29/02/2020. Từ ngày 02/03/2020 sinh viên đi học bình thường theo thời khóa biểu.

1.2. Sinh viên khóa QH-2019-E: nghỉ học đến hết ngày 29/02/2020; sinh viên đi học bình thường theo thời khóa biểu từ ngày 02/03 đến ngày 13/3/2020. Sinh viên nghỉ học chuyên môn để tham gia học Giáo dục Quốc phòng và An ninh tại Hòa Lạc từ ngày 15/3 đến ngày 26/4/2020. Từ ngày 04/05/2020 sinh viên đi học bình thường theo thời khóa biểu.

2. Đối với học viên: nghỉ học đến hết ngày 01/03/2020, từ ngày 07/03/2020 học viên đi học bình thường theo thời khóa biểu.

Kính đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho giảng viên, sinh viên, học viên biết và thực hiện./.

Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN