Trang tuyển sinh
 
Khuyến khích học sinh, sinh viên truy cập kho học liệu số để học tập từ xa

Thông báo số 421/TB-ĐHQGHN ký ngày 4/2/2020 của Đại học Quôc gia Hà Nội


>> Download thông báo tại đây.

Đại học Quốc gia Hà Nội