Trang tuyển sinh
 
3 lý do chọn học cao học thạc sĩ Chính sách công và phát triển

Một nghiên cứu sinh Nepan bảo vệ luận án cấp cơ sở tại Trường ĐH Kinh tế
Việc bạn theo đuổi tấm bằng Thạc sĩ Chính sách công và phát triển ngay bây giờ, trong tương lai có thể bạn là người hoạch định chính sách cho đất nước. Trong bối cảnh kinh tế và môi trường đầy biến động như hiện nay, tấm bằng Thạc sĩ Chính sách công và phát triển của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN sẽ trang bị cho bạn kỹ năng và kiến thức để tạo ra sự khác biệt thật sự.


Chương trình Thạc sĩ Chính sách công và phát triển sẽ mang lại cho bạn những lợi ích gì?

Chương trình Thạc sĩ Chính sách công và phát triển của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực phân tích, quản lý và hoạch địch chính sách công tại Việt Nam trong quá trình phát triển và hội nhập trên cơ sở tư duy của kinh tế học nhằm hướng tới sự phát triển bền vững.

Chương trình cung cấp cho các học viên cơ sở lý luận, phương pháp tư duy, kiến thức thực tiễn, cùng các công cụ phân tích đánh giá chính sách công trên nền tảng cách tiếp cận, tư duy kinh tế học và kinh tế phát triển . Qua đó, học viên hiểu rõ và có thể thực hành việc hoạch định, thực thi và đánh giá các chiến lược chính sách phát triển của Nhà nước, cơ quan, tổ chức xã hội và doanh nghiệp. Bên cạnh đó cũng đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu/ giảng dạy chuyên sâu về chính sách công và phát triển. Chương trình giúp học viên có được một phông kiến thức đủ rộng nhưng vẫn chuyên sâu về các lĩnh vực chính sách phát triển (đặc biệt là phát triển bền vững) trên thế giới và tại Việt Nam.

“Chinh phục” các kỹ năng

Chương trình Thạc sĩ Chính sách công và phát triển của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN trang bị cho học viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết trong việc phân tích, quản lý, hoạch định, thực thi chính sách:

- Vận dụng tốt kiến thức chuyên sâu và nâng cao về chính sách công cho phát triển kinh tế, quản lý công và các vấn đề về thể chế, phân cấp, quy trình chính sách, hoạch định chính sách phát triển, quản lý dự án công… vào thực tiễn công việc.

- Sử dụng thành thạo các công cụ phân tích định tính, định lượng và đánh giá chính sách công, phân tích và lựa chọn các chính sách xã hội, chính sách quản lý tài nguyên, môi trường, chính sách phát triển vùng…

- Kỹ năng lập luận, tư duy theo hệ thống, nghiên cứu, phát hiện và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực chính sách công và phát triển.

- Kỹ năng hoạch định, lập kế hoạch và tổ chức thực thi các chiến lược, chính sách và dự án phát triển.

- Vận dụng linh hoạt và sáng tạo các kiến thức và kỹ năng vào thực tiễn, có năng lực sáng tạo, phát triển trong công việc…

 

Thông tin các ngành/ chuyên ngành đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN:

Bậc Thạc sĩ:

 • Quản lý kinh tế
 • Kinh tế chính trị
 • Chính sách công và phát triển
 • Kinh tế quốc tế
 • Tài chính - Ngân hàng
 • Quản trị kinh doanh
 • Kế toán
 • Quản lý công (Liên kết ĐH Upsalla - Thụy Điển)
 • Quản trị kinh doanh (Liên kết ĐH St Francis – Hoa Kỳ)

Bậc Tiến sĩ:

 • Quản lý kinh tế
 • Kinh tế chính trị
 • Quản trị kinh doanh
 • Kinh tế quốc tế
 • Tài chính - Ngân hàng

Thông tin tuyển sinh sau đại học năm 2020:

Đợt 1

- Thi tuyển vào các ngày 20 và 21/6/2020, tổ chức đánh giá hồ sơ chuyên môn (tuyển sinh đào tạo tiến sĩ) từ ngày 11/5 đến 24/5/2020.

- Thời gian đăng ký và nhận hồ sơ: từ 8h00 ngày 10/01/2020 đến 17h00 ngày 5/6/2020.

Đợt 2

- Thi tuyển vào các ngày 17 và 18/10/2020, tổ chức đánh giá hồ sơ chuyên môn (tuyển sinh đào tạo tiến sĩ) từ ngày 12/10 đến 25/10/2020.

- Thời gian đăng ký và nhận hồ sơ: từ 8h00 ngày 29/6/2020 đến 17h00 ngày 02/10/2020.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN liên tục tổ chức các lớp học bổ sung kiến thức dành cho các đối tượng dự thi khác ngành/ chuyên ngành đào tạo đại học.

Thông tin liên hệ: 0913 486 773


Phòng Tuyển sinh, ĐHKT