Trang tuyển sinh
 
NCS Bùi Quang Tuyến bảo vệ xuất sắc Luận án Tiến sĩ

Chiều ngày 22/8/2017, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Bùi Quang Tuyến.


Đề tài nghiên cứu của Nghiên cứu sinh Bùi Quang Tuyến đó là “Xây dựng và phát triển năng lực động tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel”. Đề tài được Hội đồng đánh giá là một đề tài mới giúp bổ sung và hiệu chỉnh bộ thang đo về các nhân tố năng lực động cho các nghiên cứu trong lĩnh vực viễn thông và nghiên cứu đã kiểm chứng mối quan hệ tác động giữa các nhân tố năng lực động tới kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.Qua đó đánh giá được tầm quan trọng của từng nhân tố năng lực động tới kết quả kinh doanh.
 
Nghiên cứu sinh Bùi Quang Tuyến bảo vệ Luận án 
Nghiên cứu sinh đã chỉ ra đầy đủ các nhân tố hình thành năng lực động của doanh nghiệp đó là năng lực marketing, năng lực thích nghi, năng lực sáng tạo, danh tiếng doanh nghiệp, định hướng kinh doanh và định hướng học hỏi. Đồng thời cũng làm rõ quan hệ giữa năng lực động với năng lực cạnh tranh, chiến lược và kết quả doanh nghiệp. Phương pháp, thiết kết nghiên cứu, kết quả nghiên cứu cũng được nghiên cứu sinh trình bày một cách đầy đủ, khoa học trước Hội đồng.
 
PGS.TS Trần Anh Tài - Chủ tịch Hội đồng phản biện về đề tài 
Bên cạnh đó đề tài vẫn còn một số hạn chế như nghiên cứu mới thực hiện ở một trong nghiệp trong một lĩnh vực nhất định mà không phải giữa các doanh nghiệp khác nhau. Do đó kết quả có thể gặp hạn chế về tính đại diện, những khuyến nghị có thể không hoàn toàn phù hợp với doanh nghiệp khác trong cùng lĩnh vực viễn thông. Và nghiên cứu cũng mới dừng lại ở một số nhóm nhân tố có thể tạo thành năng lực động của doanh nghiệp (năng lực marketing, năng lực thích nghi, năng lực sáng tạo, định hướng kinh doanh, định hướng học hỏi, danh tiếng doanh nghiệp).
Dựa trên kết quả nghiên cứu của Nghiên cứu sinh Bùi Quang Tuyến, Hội đồng đã làm việc một cách khách quan, công tâm, phản biện lại từng chi tiết nhỏ nhất chưa rõ ràng để làm sáng tỏ vấn đề.
Kết quả, luận án Tiến sĩ của NCS Bùi Quang Tuyến đạt 4 phiếu xuất sắc, 3 phiếu tốt. Hội đồng chấm Luận án quyết định thông qua Luận án của NCS và đề xuất ĐHQGHN công nhận học vị Tiến sĩ cho NCS Bùi Quang Tuyến.

Hương Thảo (Viện QTKD)