Trang tuyển sinh
 
Tổ chức đào tạo Thạc sĩ Kinh tế Chính trị dành cho cán bộ cấp quận, huyện của Hà Nội

Từ năm 2017, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tổ chức đào tạo Thạc sĩ Kinh tế Chính trị cho cán bộ lãnh đạo và quản lý các quận, huyện của Hà Nội.


Chương trình đào tạo không chỉ cung cấp những tri thức kinh tế chính trị hiện đại về tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, xây dựng thể chế kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế… mà còn sử dụng những tri thức đó để phân tích, định hướng giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội bức xúc hiện nay của Thủ đô và đất nước.

Chương trình được thiết kế trên cơ sở tham khảo các chương trình đào tạo về kinh tế chính trị của các trường đại học hàng đầu thế giới. Tham gia xây dựng chương trình và trực tiếp giảng dạy là các chuyên gia, các giảng viên kinh tế chính trị hàng đầu của đất nước, tâm huyết với ngành, với nghề. Trong quá trình học tập, học viên còn được tiếp cận, trực tiếp trao đổi với các nhà hoạt động thực tiễn, các nhà lãnh đạo và quản lý ở tầm vi mô và vĩ mô.

Sau khi hoàn thành khóa học, người học có khả năng giải quyết tốt các vấn đề đang đặt ra cho cán bộ lãnh đạo và quản lý cấp quận, huyện của Hà Nội, có khả năng đảm nhận những trọng trách cao hơn. Đồng thời, người hoàn thành khóa học có thể tiếp tục bậc học tiến sĩ.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 101, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3754 7506, số máy lẻ: 100

Trần Quang Tuyến (Khoa KTCT)