Trang tuyển sinh
 
Học viên trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2015 nhập học

Ngày 22/11/2015, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã làm thủ tục nhập học cho các học viên và nghiên cứu sinh khóa QH-2015-E hệ sau đại học (trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2).


238 học viên và nghiên cứu sinh trúng tuyển vào trường đã nhập học thuộc các chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Quản trị Kinh doanh; Quản lý Kinh tế và Kinh tế Quốc tế.

Sau ngày 22/11, các học viên và nghiên cứu sinh trúng tuyển, chưa làm thủ tục nhập học, sẽ tiếp tục nộp hồ sơ nhập học tại các Khoa trực thuộc Trường.


Thanh Tú