Trang tuyển sinh
 
Gặp mặt học viên cao học và phổ biến quy chế đào tạo SĐH

Sáng ngày 14/3/2015, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức buổi gặp mặt học viên cao học khóa QH-2014-E nhằm giới thiệu về Trường, về Khoa chuyên môn cũng như phổ biến các quy chế đào tạo thạc sĩ của Trường ĐHKT và ĐHQGHN.


Tham dự buổi gặp mặt có TS. Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng Đào tạo,  ThS. Hồ Sĩ Lưu - Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Trường ĐHKT, đại diện lãnh đạo các Khoa cùng toàn thể học viên cao học khóa QH-2014-E của Trường.
Trong buổi gặp mặt, học viên đã được nghe lãnh đạo các khoa giới thiệu về khoa, về chuyên ngành đào tạo và được tư vấn các hướng nghiên cứu để thực hiện luận văn thạc sĩ. Sau khi nghe giới thiệu về khoa, các học viên đã được phổ biến những nội dung quan trọng trong quy chế đào tạo liên quan đến thời gian học tập, điểm trung bình chung tích lũy, chuẩn B1, học phí…TS. Nguyễn Anh Tuấn đặc biệt nhấn mạnh về thời gian đào tạo thạc sĩ là 2 năm, thời gian kéo dài không quá 1 năm đối với tất cả các học viên cao học khóa QH 2014-E cũng như điều kiện để bảo vệ luận văn là học viên phải tích lũy đủ số tín chỉ trong Khung chương trình đào tạo và đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ B1 theo khung tham chiếu châu Âu. ThS. Hồ Sĩ Lưu cũng bổ sung thêm nếu học viên kéo dài thời gian học tập sẽ phải đóng học phí gia hạn.

Tại buổi gặp mặt, hầu hết thắc mắc của học viên xoay quanh các vấn đề về thời gian đào tạo, phân công cán bộ hướng dẫn luận văn, chọn định hướng nghiên cứu, chuẩn đầu ra môn ngoại ngữ, học phí, học lại…Tất cả các thắc mắc của học viên đã được TS. Nguyễn Anh Tuấn và ThS. Hồ Sĩ Lưu giải đáp cụ thể.

Gặp mặt giữa đại diện lãnh đạo Trường ĐHKT và học viên cao học là hoạt động định kỳ, nhằm trao đổi - giải đáp những băn khoăn, thắc mắc liên quan đến chương trình đào tạo, giúp các học viên của Trường hiểu rõ hơn về chuyên ngành đào tạo và quy chế đào tạo, đồng thời là cơ sở để Nhà trường đưa ra những giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Trường trong thời gian tới.


Minh Phương