Trang tuyển sinh
 
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2017

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tuyển sinh sau đại học (SĐH) đợt 1 năm 2017 như sau:


1. Thời gian tuyển sinh:

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tổ chức tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2017 thi tuyển vào các ngày 22 và 23/04/2017; tổ chức đánh giá hồ sơ chuyên môn (tuyển sinh đào tạo tiến sĩ) từ ngày 25/04/2017 đến 09/05/2017 cụ thể như sau:

TT

Công việc

Thời gian

1

Tập trung thí sinh

Sáng thứ Bảy, 22/04/2017

2

Thi môn Cơ bản/ bài thi Đánh giá năng lực

Chiều thứ Bảy, 22/04/2017

3

Thi môn Cơ sở

Sáng Chủ nhật, 23/04/2017

4

Thi môn Ngoại ngữ

Chiều Chủ nhật, 23/04/2017

5

Đánh giá hồ sơ chuyên môn

Từ ngày 25/04 đến 09/05/2017

2. Chỉ tiêu, các ngành và môn thi tuyển:

2.1. Bậc Thạc sĩ (Cao học)

TT

Ngành/Chuyên ngành

Chỉ tiêu cả năm

Các môn thi tuyển

Ngoại ngữ

Môn cơ bản

Môn cơ sở

1

Tài chính - Ngân hàng

100

Tiếng Anh

Toán kinh tế

Kinh tế học

2

Quản lý kinh tế

155

Tiếng Anh

Kinh tế chính trị

Quản trị học

3

Quản trị kinh doanh

150

Tiếng Anh

Đánh giá năng lực

Quản trị học

4

Kinh tế quốc tế

40

Tiếng Anh

Đánh giá năng lực

Kinh tế quốc tế

5

Kinh tế chính trị

30

Tiếng Anh

Kinh tế chính trị

Lịch sử các học thuyết kinh tế

6

Quản trị các tổ chức tài chính

40

Tiếng Anh

Đánh giá năng lực

Kinh tế Tiền tệ - Ngân hàng

7

Kinh tế biển

35

Tiếng Anh

Đánh giá năng lực

Kinh tế học

2.2. Bậc Tiến sĩ (Nghiên cứu sinh)

TT

Các ngành tuyển sinh

Chỉ tiêu cả năm

Hồ sơ chuyên môn

Ghi chú

1

Kinh tế chính trị

5

Đánh giá Hồ sơ chuyên môn

Ngoại ngữ: tiếng Anh

2

Kinh tế quốc tế

5

3

Quản trị kinh doanh

10

4

Tài chính - Ngân hàng

5

3. Điều kiện dự thi, danh mục ngành đúng, ngành gần: Theo Phụ lục 1 kèm theo.

4. Danh mục các hướng nghiên cứu, danh sách các nhà khoa học có thể hướng dẫn nghiên cứu sinh: Theo Phụ lục 2 kèm theo.

5. Cách tính điểm, quy trình và tiêu chí xét tuyển tiến sĩ: Theo phụ lục 3 kèm theo

6. Văn bằng đại học, thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp: Thí sính dự thi có văn bằng đại học, thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải có giấy công nhận của Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo tại thời điểm đăng ký dự tuyển.

7. Thời gian đào tạo:

- Đối với đào tạo tiến sĩ: 3 năm đối với người có bằng thạc sĩ; 4 năm đối với người chưa có bằng thạc sĩ.

- Đối với đào tạo thạc sĩ: 2 năm.

8. Yêu cầu về môn thi tiếng Anh:

8.1. Đối với thí sinh dự thi tiến sĩ: Thí sinh dự tuyển (kể cả các chuyển tiếp sinh) phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng tiếng Anh sau đây:

- Chứng chỉ trình độ tiếng Anh tương đương bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, trong thời hạn 2 năm kể từ ngày thi chứng chỉ Tiếng Anh đến ngày đăng ký dự tuyển được cấp bởi cơ sở được ĐHQGHN công nhận.

- Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài (học bằng tiếng Anh);

- Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ tiếng Anh;

8.2. Đối với thí sinh dự thi thạc sĩ: Thí sinh thuộc một trong các trường hợp sau được miễn môn thi tiếng Anh:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài (học bằng tiếng Anh), được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

- Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ GD&ĐT về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kĩ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kĩ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng hoặc bằng tốt nghiệp đại học chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, chương trình đào tạo tài năng, chương trình đào tạo chất lượng cao của ĐHQGHN;

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ tiếng Anh;

- Có chứng chỉ trình độ tiếng Anh tương đương các bậc của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam: bậc 3 đối với chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuẩn ĐHQGHN, bậc 4 đối với chương trình thạc sĩ liên kết quốc tế do ĐHQGHN cấp bằng, bậc 5 đối với chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuẩn quốc tế. Chứng chỉ có giá trị trong thời hạn 2 năm kể từ ngày thi chứng chỉ ngoại ngữ đến ngày đăng ký dự thi thạc sĩ và được cấp bởi cơ sở được ĐHQGHN công nhận (Phụ lục 4Phụ lục 5).

- Lưu ý: Các chứng chỉ ngoại ngữ trường Đại học Kinh tế sẽ gửi cho các cơ sở cấp chứng chỉ để thẩm định tính xác thực của chứng chỉ. Thí sinh phải chịu trách nhiệm theo các quy định tuyển sinh Sau đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội về tính xác thực của chứng chỉ đã nộp.

9. Đối tượng và chính sách ưu tiên

9.1. Đối tượng ưu tiên

- Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 (theo bảng phân chia khu vực tuyển sinh THPT quốc gia hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

- Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1;

- Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;

- Con liệt sĩ;

- Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động;

- Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

9.2. Mức ưu tiên

- Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên (gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi 10 điểm cho môn Tiếng Anh (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi Tiếng Anh và cộng 01 điểm (thang điểm 10) cho môn thi cơ bản hoặc 15 điểm (thang điểm 150) cho môn thi đánh giá năng lực.

- Lưu ý: Đối tượng ưu tiên phải được xác định tại thời điểm đăng ký dự tuyển. Thí sinh chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung này.

10. Lịch học bổ sung kiến thức: Lịch đăng ký và học bổ túc kiến thức dự thi sau đại học của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xem chi tiết tại địa chỉ: http://ueb.edu.vn.

11. Thời gian đăng ký và nhận hồ sơ:

11.1. Đối với thí sinh dự thi thạc sĩ: Năm 2017, việc đăng kí dự thi được thực hiện trực tuyến. Nhiệm vụ của thí sinh:

- Truy cập vào cổng đăng kí tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN tại địa chỉ: http://tssdh.vnu.edu.vn và thực hiện đăng kí dự thi trực tuyến theo hướng dẫn.

- Thí sinh phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực trong các thông tin khai báo.

- Thời gian đăng kí: từ 8h00 ngày 27/03/2017 đến 17h00 ngày 09/04/2017.

- Nộp lệ phí tuyển sinh: thí sinh nộp lệ phí tuyển sinh theo 1 trong 2 cách, quy định cụ thể như sau:

+ Cách 1: Chuyển khoản vào tài khoản đơn vị theo thông tin sau:

  • Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
  • Số tài khoản: 0491000003289 tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thăng Long.
  • Nội dung nộp: [Mã số đăng ký dự thi]_[Tên thí sinh…]_[ngày sinh…]_THS_[Ngành dự thi…]_Lệ phí tuyển sinh đợt 1 năm 2017

+ Cách 2: Nộp tiền mặt tại Trường Đại học Kinh tế: Phòng 405 (cửa số 1), Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy. Thời gian nộp: Trong giờ hành chính từ 8h00 ngày 27/03/2017 đến 17h00 ngày 09/04/2017.

- Lệ phí tuyển sinh bao gồm:

  • Lệ phí đăng kí hồ sơ dự thi: 60.000 đồng/thí sinh
  • Lệ phí dự thi: 360.000 đồng/thí sinh (310.000 đồng/thí sinh đối với thí sinh được miễn thi môn tiếng Anh).

11.2 Đối với thí sinh dự thi tiến sĩ: Năm 2017, việc đăng kí dự tuyển tiến sĩ được thực hiện trực tuyến một phần. Nhiệm vụ của thí sinh:

- Truy cập vào cổng đăng kí tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN tại địa chỉ: http://tssdh.vnu.edu.vn để khai báo các thông tin cơ bản theo hướng dẫn, đồng thời nộp bản cứng hồ sơ theo quy định của đơn vị (nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).

- Thời gian khai báo thông tin trực tuyên và nhận hồ sơ (nếu hồ sơ chuyển qua đường bưu điện sẽ tính theo dấu bưu điện): từ 8h00 ngày 27/03/2017 đến 17h00 ngày 09/04/2017.

- Nộp lệ phí tuyển sinh: thí sinh nộp lệ phí tuyển sinh theo 1 trong 2 các quy định cụ thể như sau:

+ Cách 1: Chuyển khoản vào tài khoản đơn vị theo thông tin sau:

  • Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
  • Số tài khoản: 0491000003289 tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thăng Long
  • Nội dung nộp: [Mã số đăng ký dự thi]_[Tên thí sinh…]_[ngày sinh…]_TS_[Ngành dự thi…]_Lệ phí tuyển sinh đợt 1 năm 2017

+ Cách 2: nộp tiền mặt tại Trường Đại học Kinh tế: Phòng 405 (cửa số 1), Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy. Thời gian nộp: Trong giờ hành chính từ 8h00 ngày 27/03/2017 đến 17h00 ngày 09/04/2017.

- Lệ phí tuyển sinh bao gồm:

+ Lệ phí đăng kí hồ sơ dự thi: 60.000 đồng/thí sinh

+ Lệ phí dự thi: 200.000 đồng/thí sinh

- Thời gian khai báo thông tin trực tuyến và nhận hồ sơ (nếu hồ sơ chuyển qua đường bưu điện sẽ tính theo dấu bưu điện): từ 8h00 ngày 27/03/2017 đến 17h00 ngày 09/04/2017.

12. Hồ sơ dự thi: Danh mục tài liệu kèm hồ sơ tuyển sinh xem Phụ lục 6 kèm theo, thời gian nộp hồ sơ cụ thể như sau:

- Đối với thạc sĩ: Thí sinh sẽ nộp các hồ sơ theo các thông tin đăng ký dự thi trực tuyến tại thời điểm nhập học.

- Đối với tiến sĩ: Hồ sơ theo mẫu phát hành tại Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN được phát hành từ ngày 20/02/2017 tại phòng 504 nhà E4 - 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thời gian nhận hồ sơ trực tiếp sau khi thí sinh đăng ký trực tuyến (nếu hồ sơ chuyển qua đường bưu điện sẽ tính theo dấu bưu điện) từ 8h00 ngày 27/03/2017 đến 17h00 ngày 09/04/2017.

13. Kinh phí về chương trình thạc sĩ Quản trị các tổ chức tài chính và thạc sĩ Kinh tế biển:

- Thạc sĩ Quản trị các tổ chức tài chính: 150.000.000 đồng/khóa học.

- Thạc sĩ Kinh tế biển: 95.000.000 đồng/khóa học.

14. Thời gian công bố kết quả: Trước 12/05/2017.

15. Thời gian ra quyết định trúng tuyển: Trước 14/07/2017

16. Địa điểm liên hệ:

- Phòng Đào tạo (Phòng 504, nhà E4), Trường Đại học Kinh tế, số 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội; Website: www.ueb.edu.vn

- Email: tuyensinhsaudaihoc_dhkt@vnu.edu.vn

- Điện thoại: 04.37457506 (máy lẻ 514, 524)

- Hotline: 0981478477


Trường ĐHKT - ĐHQGHN