Trang tuyển sinh
 
Điểm tuyển sinh vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN các năm 2008, 2009, 2010, 2011

Để bạn đọc có thêm cái nhìn toàn cảnh về điểm tuyển sinh vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN trong các năm gần đây, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xin gửi tới các bạn điểm tuyển sinh vào trường qua các năm: 2008, 2009, 2010, 2011 
 
Các ngành đào tạo
Khối thi
Điểm chuẩn năm 2008
Điểm chuẩn năm 2009
Điểm chuẩn năm 2010
Điểm chuẩn năm 2011

NV 1

NV 2

NV 1

NV 2

NV 1

NV 2

 

Kinh tế

A
 
 
 
 
 
 
21,0
D1
 
 
 
 
 
 
21,0

Kinh tế quốc tế

A
 
 
 
 
 
 
21,0
D1
 
 
 
 
 
 
21,0

Quản trị kinh doanh

A
21.5
23.0
24.0
 
21,0
 
21,0
D1
21.0
21.0
21.5
 
22,0
 
21,0

Tài chính - ngân hàng

A
22.0
24.0
25.0
 
21,0
 
22,0
D1
20.0
22.0
23.0
 
21,0
 
22,0

Kinh tế phát triển

A
18.5
22.5
23.5
24.0
21,0
22
21,0
D1
18.0
22.0
21.0
22.5
21,0
21.5
21,0

Kế toán

A
 
 
 
 
21,0
 
23,0
D1
 
 
 
 
21,0
 
23,0


Địa chỉ liên hệ:

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.3745.0056 - 04.3754.7506 (305, 315, 325)

Hotline: 0164 2601356; Email: news_ueb@vnu.edu.vn

Website: http://ueb.vnu.edu.vn


Trường ĐHKT - ĐHQGHN