Trang tuyển sinh
 
Các ngành đào tạo đại học của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN được học tập trong môi trường hiện đại, năng động. Ảnh: Thạch Anh
Hiện nay, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đang tổ chức đào tạo 7 ngành, chuyên ngành bậc đại học. Cụ thể như sau:


1. Ngành Quản trị Kinh doanh

1.1. Ngành Quản trị Kinh doanh - Chương trình đào tạo chuẩn

- Chương trình được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của Trường Haas School of Business (University of California Berkeley, Hoa Kỳ) có điều chỉnh, bổ sung phù hợp với điều kiện Việt Nam.

- Sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn tiếng Anh bậc 3 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam), có khả năng làm việc trong các lĩnh vực marketing, quản trị nguồn nhân lực, tài chính…

1.2. Ngành Quản trị Kinh doanh - Chương trình chất lượng cao

- Chương trình được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của Trường Haas School of Business (University of California Berkeley, Hoa Kỳ) có điều chỉnh, bổ sung phù hợp với điều kiện Việt Nam. Chương trình đạt tiêu chuẩn kiểm định của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA).

- Các môn ngành và chuyên ngành được giảng dạy bằng tiếng Anh. Các giảng viên tham gia giảng dạy chương trình có kiến thức chuyên sâu, có kinh nghiệm thực tiễn, được đào tạo tại các trường đại học danh tiếng trong nước và ngoài nước.

- Sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn tiếng Anh bậc 4 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam), có kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm thực tế, có tư duy độc lập, khả năng tự triển khai các ý tưởng khởi nghiệp và làm việc trong các lĩnh vực marketing, quản trị nguồn nhân lực, tài chính…

* Lợi ích đặc thù của chương trình:

Ngoài lợi ích chung, sinh viên sẽ có thêm các lợi ích sau:

- Được nhận học bổng hàng kỳ của chương trình lên tới 17.500.000 đồng.

- Được hỗ trợ tài chính nghiên cứu khoa học lên tới 7.000.000 đồng.

- Được ưu tiên tham gia các chương trình trao đổi, giao lưu quốc tế và được hỗ trợ kinh phí.

- Được học tập tại các giảng đường đạt chuẩn quốc tế.

* Học phí của chương trình: 35.000.000 đồng/1 năm học.

2. Ngành Kinh tế Quốc tế

2.1. Ngành Kinh tế Quốc tế - Chương trình đào tạo chuẩn

Chương trình được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của Đại học California Santa Cruz (Hoa Kỳ), có điều chỉnh, bổ sung phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn tiếng Anh bậc 3 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam), có khả năng tác nghiệp, phân tích và trợ giúp hoạch định, tổ chức thực thi các chính sách, cũng như lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các dự án về thương mại quốc tế, tài chính quốc tế và đầu tư nước ngoài tại các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nước ngoài.

2.2. Ngành Kinh tế Quốc tế - Chương trình đào tạo chất lượng cao

- Chương trình được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của California Santa Cruz (Hoa Kỳ), có điều chỉnh, bổ sung phù hợp với điều kiện Việt Nam. Chương trình đạt tiêu chuẩn kiểm định của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA).

- Các môn ngành và chuyên ngành được giảng dạy bằng tiếng Anh. Các giảng viên tham gia giảng dạy chương trình có kiến thức chuyên sâu, có kinh nghiệm thực tiễn, được đào tạo tại các trường đại học danh tiếng trong nước và ngoài nước.

- Sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn tiếng Anh bậc 4 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam), có kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm thực tế, có tư duy độc lập, có năng lực làm việc trong các lĩnh vực logistics và chuỗi cung ứng, xuất nhập khẩu, tài chính quốc tế, kinh doanh quốc tế, đầu tư nước ngoài...

* Lợi ích đặc thù của chương trình

Ngoài lợi ích chung, sinh viên sẽ có thêm các lợi ích sau:

- Được nhận học bổng hàng kỳ của chương trình lên tới 17.500.000 đồng.

- Được hỗ trợ tài chính nghiên cứu khoa học lên tới 7.000.000 đồng.

- Được ưu tiên tham gia các chương trình trao đổi, giao lưu quốc tế và được hỗ trợ kinh phí.

- Được học tập tại các giảng đường đạt chuẩn quốc tế.

* Học phí của chương trình: 35.000.000 đồng/1 năm học.

 

3. Ngành Tài chính - Ngân hàng

3.1. Ngành Tài chính - Ngân hàng - Chương trình đào tạo chuẩn

Chương trình được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của Trường Kinh doanh Wharton - Đại học Pennsylvania (Hoa Kỳ), có điều chỉnh, bổ sung phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn tiếng Anh bậc 3 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam), có trình độ chuyên môn cao, có khả năng làm việc trong các  lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, tài chính công ty, thuế và ngân sách…

3.2. Ngành Tài chính - Ngân hàng - Chương trình đào tạo chất lượng cao

 

- Chương trình được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của Trường Kinh doanh Wharton - Đại học Pennsylvania (Hoa Kỳ) có điều chỉnh, bổ sung phù hợp với điều kiện Việt Nam.

- Các môn ngành và chuyên ngành được giảng dạy bằng tiếng Anh. Các giảng viên tham gia giảng dạy chương trình có kiến thức chuyên sâu, có kinh nghiệm thực tiễn, được đào tạo tại các trường đại học danh tiếng trong nước và ngoài nước.

- Sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn tiếng Anh bậc 4 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam), có kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm thực tế, có tư duy độc lập, có khả năng làm việc trong các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, tài chính công ty, thuế và ngân sách…

 

* Lợi ích đặc thù của chương trình:

Ngoài lợi ích chung, sinh viên sẽ có được các lợi ích đặc thù sau:

- Thực tập, thực tế từ năm thứ 2.   

- Có nhiều cơ hội tham gia và lãnh đạo các câu lạc bộ (CLB) sinh viên như CLB Tiếng Anh, CLB Nhà nghiên cứu trẻ, CLB Doanh nhân, CLB Giám đốc Tài chính, CLB CPA hoặc ACCA nhằm phát huy tối đa năng lực và tư duy sáng tạo.

- Được tham gia miễn phí các khóa học ngoại khóa cung cấp kỹ năng và kiến thức nghề nghiệp, giúp sinh viên có thể thích ứng và làm việc được ngay sau khi tốt nghiệp.

 

4. Ngành Kế toán - Chương trình đào tạo chuẩn

Chương trình được thiết kế có tham khảo chương trình đào tạo cử nhân Kế toán của Trường Đại học Queensland (Úc), có điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế Việt Nam.

Sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn tiếng Anh bậc 3 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam), có khả năng làm việc trong các lĩnh vực kế toán doanh nghiệp, kiểm toán, thuế, phân tích tài chính…

 

5. Ngành Kinh tế - Chương trình đào tạo chuẩn

Chương trình được thiết kế theo hướng cơ bản, hệ thống, hiện đại, vừa kế thừa những thành tựu phát triển lâu dài của khoa học kinh tế Việt Nam, vừa có khả năng liên thông và hội nhập quốc tế. Chương trình gồm các học phần chung, các học phần thuộc khối ngành kinh tế và các học phần chuyên sâu về Kinh tế chính trị, Kinh tế học thể chế.

Sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn tiếng Anh bậc 3 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam), có phương pháp tư duy khoa học, có khả năng truyền đạt và vận dụng kiến thức được trang bị để tham gia nghiên cứu, giải quyết các vấn đề thực tiễn của nền kinh tế, có khả năng làm việc tại các cơ sở nghiên cứu kinh tế, cơ sở giáo dục đại học, cơ quan hoạch định và tư vấn chính sách kinh tế của nhà nước, các tổ chức hành chính - sự nghiệp…

 

6. Ngành Kinh tế Phát triển - Chương trình đào tạo chuẩn

Chương trình được thiết kế nhằm đào tạo cử nhân trong lĩnh vực kinh tế phát triển theo định hướng chuyên gia và lãnh đạo. Chương trình bao gồm các học phần chung, các học phần thuộc khối ngành kinh tế và các học phần chuyên sâu về Chính sách công, Môi trường và Phát triển bền vững, Kinh tế học.

Sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn tiếng Anh bậc 3 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam), có khả năng phân tích, đánh giá, tổng hợp, nghiên cứu, giảng dạy các vấn đề về kinh tế phát triển và mang tính liên ngành, có khả năng làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức phát triển, các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đại học và cơ sở nghiên cứu; có thể tích lũy kinh nghiệm để trở thành chuyên gia phân tích, nhà hoạch định chính sách, nhà lãnh đạo trong lĩnh vực kinh tế phát triển.

7. Ngành Quản trị Kinh doanh liên kết quốc tế do Đại học Troy (Hoa Kỳ) cấp bằng

- Chương trình được ĐHQGHN cấp phép; Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục - Bộ GD&ĐT công nhận.

- Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, thời gian đào tạo 3,5 năm, với ba chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế, Quản trị nguồn nhân lực và Quản trị tài chính. Sinh viên có cơ hội được chuyển đến học tại Đại học Troy (Hoa Kỳ) với mức học phí ưu đãi dành cho sinh viên nội bang.

- Học phí  toàn khóa học chuẩn: 217.800.000 đồng (tương đương 9.900 USD).

- Hồ sơ tuyển sinh ngành Quản trị Kinh doanh liên kết quốc tế do Đại học Troy (Hoa Kỳ) cấp bằng: Phát hành và tiếp nhận từ ngày 01/03/2016 tại Phòng 509, Nhà E4, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội (Hotline:  0947.004.809)


Trường ĐHKT - ĐHQGHN