Trang tuyển sinh
 
Thông báo xét tuyển đại học chính quy năm 2016

Thông báo số 1549/TB-ĐHKT ngày 02/6/2016 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


 
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo xét tuyển đại học chính quy năm 2016.

>> Xem chi tiết và download thông báo tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN