Trang tuyển sinh
 
Chương trình Thạc sĩ Chính sách công và phát triển qua góc nhìn của học viên

Việc theo đuổi tấm bằng Thạc sĩ Chính sách công và phát triển ngay bây giờ, trong tương lai có thể bạn là người hoạch định chính sách cho đất nước. Trong bối cảnh kinh tế và môi trường đầy biến động như hiện nay, tấm bằng Thạc sĩ Chính sách công và phát triển của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN sẽ trang bị cho bạn kỹ năng và kiến thức để tạo ra sự khác biệt thật sự. Hãy đón đọc chia sẻ của một học viên thạc sĩ Chính sách công và phát triển để hiểu thêm về ngành học thú vị này nhé.


 

Sự lựa chọn của những nhà hoạch định chính sách

Học viên Ngô Huy Toàn, QH 2018E Chính sách công và phát triển là một học viên nổi bật với nhiều thành tích không chỉ trong học tập, nghiên cứu mà chính trong công việc hiện tại. Trải qua hơn 20 năm công tác tại Bộ Văn hóa – Thông tin và truyền thông, ngoài công tác thanh tra, học viên Ngô Huy Toàn tham gia xây dựng nhiều văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông: trong đó có Luật Báo chí 2016, Nghị định số 56/2006/NĐ-CP ngày 06/6/2006 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa - thông tin, Nghị định số 02/2011/NĐ-CP ngày 06/01/2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản, Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản, Nghị định số 119/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản; tham gia phổ biến kiến thức, nghiệp vụ thanh tra về báo chí, truyền thông, quảng cáo, quyền tác giả cho nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ thanh tra của ngành thanh tra văn hóa – Thông tin, ngành thanh tra thông tin và truyền thông, và cán bộ quản lý văn hóa, thông tin tại một số tỉnh, thành phố; tham gia xử lý nhiều vi phạm trong hoạt động báo chí, thông tin trên mạng; tham gia xây dựng nhiều đề án thuộc lĩnh vực quản lý của ngành.