Trang tuyển sinh
 
ĐHKT: 74 sinh viên được nhận trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2007-2008

Ngày 29/4/2008, Phó hiệu trưởng Trường ĐHKT - ĐHQGHN Trần Anh Tài đã ký quyết định số 520/QĐ-CTSV về việc cấp trợ cấp xã hội học kỳ II năm 2007-2008 cho sinh viên chính quy.


Theo đó, Trường ĐH Kinh tế đã cấp trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2007-2008 cho 74 sinh viên với tổng số tiền là 49.680.000 đồng.
Danh sách cụ thể như sau:
TT
HỌC VÀ TÊN
LỚP
ĐỐI TƯỢNG

SỐ TIỀN ĐƯỢC HƯỞNG (đồng)

1
Đỗ Hoàng Ngân
QH-2007-E TCNH
DTTSVC
840.000
2
Đàm Thị Huyền
QH-2007-E TCNH
DTTSVC
840.000
3
Đinh Hồng Quân
QH-2007-E TCNH
DTTSVC
840.000
4
Hà Thị Ly
QH-2007-E TCNH
DTTSVC
840.000
5
Đàm Thị Luyến
QH-2007-E TCNH
DTTSVC
840.000
6
Dương Thị Phượng
QH-2007-E TCNH
DTTSVC
840.000
7
Phùng Thị Mai
QH-2007-E TCNH
DTTS ở xã ĐBKK
840.000
8
Bùi Thị Xuân Thu
QH-2007-E TCNH
DTTS ở xã ĐBKK
840.000
9
Bùi Thị Thanh Bình
QH-2007-E TCNH
Hộ nghèo
600.000
10
Nguyễn Đức Lâm
QH-2007-E QTKD
Hộ nghèo
600.000
11
Phùng Xuân Hưng
QH-2007-E QTKD
Hộ nghèo
600.000
12
Nguyễn Quang Khải
QH-2007-E QTKD
Hộ nghèo
600.000
13
Bùi Gia Tuân
QH-2007-E QTKD
Hộ nghèo
600.000
14
Nguyễn Ngọc Công
QH-2007-E KTCT
DTTS ở xã ĐBKK
840.000
15
Bùi Lệ Hằng
QH-2007-E KTĐN
Mồ côi cha mẹ
600.000
16
Lê Thị Thanh Lương
QH-2007-E KTĐN
Mồ côi cha mẹ
600.000
17
Phạm Thị Trà My
QH-2007-E KTĐN
DTTS ở xã ĐBKK
840.000
18
Dương Tiến Phượng
QH-2007-E KTĐN
DTTS ở xã ĐBKK
840.000
19
Hoàng Thị Thương
QH-2007-E KTĐN
Hộ nghèo
600.000
20
Nguyễn Thị Hương
QH-2007-E KTĐN
Hộ nghèo
600.000
21
Đỗ Thị Quỳnh
QH-2007-E KTĐN
Hộ nghèo
600.000
22
Lý Đại Hùng
QH-2007-E CLC
DTTS ở xã ĐBKK
840.000
23
Dương Ngọc An
QH-2007-E CLC
Hộ nghèo
600.000
24
Trần Thị Hải
QH-2006-E TCNH
DTTSVC
840.000
25
Tống Thị Thu Thuỷ
QH-2006-E TCNH
DTTS ở xã ĐBKK
840.000
26
Nguyễn Thị Diệu Linh
QH-2006-E TCNH
DTTS ở xã ĐBKK
840.000
27
Hoàng Thị Thuý An
QH-2006-E TCNH
DTTS ở xã ĐBKK
840.000
28
Nguyễn Thị Thu Huyền
QH-2006-E TCNH
Hộ nghèo
600.000
29
Lê Thị Hồng Phượng
QH-2006-E TCNH
Hộ nghèo
600.000
30
Nguyễn Thị Xuân
QH-2006-E TCNH
Hộ nghèo
600.000
31
Đồng Thị Phương Thanh
QH-2006-E TCNH
Hộ nghèo
600.000
32
Nguyễn Thị Thùy Dung
QH-2006-E TCNH
Hộ nghèo
600.000
33
Mai Thị Sen
QH-2006-E TCNH
Hộ nghèo
600.000
34
Nguyễn Thị Ngọc Thắng
QH-2006-E QTKD
Hộ nghèo
600.000
35
Nguyễn Văn Mẫn
QH-2006-E QTKD
Hộ nghèo
600.000
36
Tạ Ngọc Cảnh
QH-2006-E QTKD
Hộ nghèo
600.000
37
Hoàng Thị Thu Hiền
QH-2006-E QTKD
Hộ nghèo
600.000
38
Phạm Văn Hiếu
QH-2006-E QTKD
Hộ nghèo
600.000
39
Nguyễn Thị Nguyên
QH-2006-E QTKD
Hộ nghèo
600.000
40
Đào Thị Lơn
QH-2006-E QTKD
Hộ nghèo
600.000
41
Bùi Thị Thanh Huyền
QH-2006-E QTKD
Hộ nghèo
600.000
42
Nguyễn Công Linh
QH-2006-E QTKD
Hộ nghèo
600.000
43
Nguyễn Thị Kim Liên
QH-2006-E KTCT
Hộ nghèo
600.000
44
Đồng Văn Chung
QH-2006-E KTCT
Hộ nghèo
600.000
45
Nguyễn Thị Dung
QH-2006-E KTCT
Hộ nghèo
600.000
46
Phạm Văn Đồng
QH-2006-E KTCT
Hộ nghèo
600.000
47
Phạm Văn Quang
QH-2006-E KTCT
Hộ nghèo
600.000
48
Quách Thị Thương
QH-2006-E KTĐN
DTTSVC
840.000
49
Lê Tuấn Anh
QH-2006-E KTĐN
Hộ nghèo
600.000
50
Trần Thái Bình
QH-2006-E KTĐN
Hộ nghèo
600.000
51
Lê Hải Yến
QH-2006-E KTĐN
Hộ nghèo
600.000
52
Bạch Thị Thu Hà
QH-2005-E TCNH
DTTSVC
840.000
53
Hồ Sĩ Trọng
QH-2005-E TCNH
Hộ nghèo
600.000
54
Lương Văn Khanh
QH-2005-E QTKD
DTTSVC
840.000
55
Lương Văn Hải
QH-2005-E QTKD
DTTS ở xãVSVX
840.000
56
Hà Thị Khuyên
QH-2005-E QTKD
Hộ nghèo
600.000
57
Trịnh Công Sơn
QH-2005-E QTKD
Hộ nghèo
600.000
58
Phạm Quốc Trị
QH-2005-E QTKD
Hộ nghèo
600.000
59
Đỗ Thị Thắng
QH-2005-E QTKD
Hộ nghèo
600.000
60
Trần Khả Tú
QH-2005-E QTKD
Hộ nghèo
600.000
61
Thái Văn Hùng
QH-2005-E KTCT
Hộ nghèo
600.000
62
Phạm Đình Hải
QH-2005-E KTĐN
Hộ nghèo
600.000
63
Nguyễn Thị Yến
QH-2005-E KTĐN
Hộ nghèo
600.000
64
Vi Thị Mai Châu
QH-2004-E TCNH
DTTS ở xã ĐBKK
840.000
65
Trần Thị Như
QH-2004-E TCNH
Hộ nghèo
600.000
66
Nguyễn Thị Lan Phương
QH-2004-E TCNH
Hộ nghèo
600.000
67
Lê Thị Thắm
QH-2004-E TCNH
Hộ nghèo
600.000
68
Lục Thành Quảng
QH-2004-E QTKD
Hộ nghèo
600.000
69
Lê Thị Diềm
QH-2004-E KTCT
DTTS ở xã ĐBKK
840.000
70
Tô Trọng Hùng
QH-2004-E KTCT
Hộ nghèo
600.000
71
Lê Thị Minh Nguyệt
QH-2004-E KTCT
Hộ nghèo
600.000
72
Phạm Thị Huyền Trang
QH-2004-E KTCT
Hộ nghèo
600.000
73
Phạm Thị Hằng
QH-2004-E KTĐN
Hộ nghèo
600.000
74
Lê Thị Thùy Dung
QH-2004-E CLC
Hộ nghèo
600.000
 
 
 
Tổng cộng:
49.680.000
 

Phú Thọ