Trang Đảm bảo chất lượng
 
Công tác cải tiến chất lượng các chương trình đào tạo sau đánh giá ngoài tại Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Những năm vừa qua, hoạt động đảm bảo chất lượng nói chung, công tác hậu kiểm nói riêng luôn được Ban Giám Hiệu Trường Đại học Kinh tế (ĐHKT) xác định là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt. Nhà trường không ngừng thực hiện các giải pháp cải tiến để nâng cao hiệu quả, đảm bảo được chất lượng giáo dục đào tạo của đơn vị, đáp ứng yêu cầu của giáo dục đại học trong thời kỳ hội nhập quốc tế.Hằng năm, Nhà trường có các báo cáo hậu kiểm định gửi ĐHQGHN theo quy định, các báo cáo này đã chỉ rõ các hoạt động cải tiến chất lượng trong năm, các kết quả đạt được. Các  báo cáo giữa chu kỳ đối với CTĐT được Nhà trường thực hiện đầy đủ theo Thông tư 19/2020/TT-BGDĐT ngày 29/6/2020 của Bộ GD&ĐT.

Tính đến năm 2021, Trường ĐHKT có 06 chương trình đào tạo (CTĐT) cử nhân đã hoàn thành đánh giá ngoài (ĐGN). Công tác cải tiến chất lượng được các Khoa quản lý CTĐT thực hiện ngay trong quá trình tự đánh giá. Căn cứ kết quả tự đánh giá, các Khoa nhận diện được các điểm mạnh, điểm yếu của CTĐT, trên cơ sở đó xây dựng đề xuất giải pháp can thiệp và nâng cao chất lượng. Nhà Trường tiến hành cấp kinh phí theo tình hình thực tế để các Khoa triển khai thực hiện các hoạt động này.

 Quang cảnh một buổi làm việc của đoàn ĐGN tại Trường ĐHKT

Sau các đợt đánh giá ngoài, Nhà trường tổ chức họp trao đổi/định hướng một số nội dung theo khuyến nghị của đoàn ĐGN và xem xét kế hoạch cải tiến chất lượng. Theo yêu cầu, các CTĐT cần duy trì và phát triển các điều kiện đảm bảo chất lượng; thực hiện các kiến nghị của Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục về việc khắc phục những tồn tại (nếu có) và tiếp tục nâng cao chất lượng CTĐT. PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuân (Phó hiệu trưởng Nhà trường) cho biết: “Để xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng, các Khoa cần bám sát từng nội dung cụ thể và có sản phẩm rõ ràng. Khoa cũng cần lưu giữ toàn bộ minh chứng của hoạt động cải tiến để không chỉ phục vụ cho công tác đánh giá giữa chu kỳ mà còn thực hiện cho chu kỳ kiểm định tiếp theo”. Để có chỉ dẫn cụ thể về các bước thực hiện cải tiến sau đánh giá ngoài cho các đơn vị, Nhà trường dự kiến ban hành Quy trình hậu kiểm vào tháng 9/2021.

 PHT Tuân tại buổi đánh giá sơ bộ CTĐT cử nhân KTPT của Đoàn ĐGN TT Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Đà Nẵng

 Nhìn chung trong thời gian vừa qua, Trường ĐHKT nói chung, các Khoa nói riêng đã thực hiện đa dạng các hoạt động cải tiến để nâng cao chất lượng sau ĐGN. Có thể kể đến như: mở thêm chuyên ngành mới; rà soát điều chỉnh chuẩn đầu ra, bổ sung một số học phần mới cập nhật các kiến thức thực tiễn, tăng cường rà soát, điều chỉnh đề cương, rà soát trọng số nội dung và cấu trúc đề thi, ngân hàng câu hỏi thi; Đa dạng hóa hình thức tổ chức học tập nhằm tăng tương tác và tính trải nghiệm; Tăng cường thực tiễn, thực tập thực tế cho SV thông qua đẩy mạnh ký kết hợp tác với các cơ quan/doanh nghiệp; Các khuyến nghị về cơ sở vật chất, phòng máy tính thực hành, thư viện,… cũng đã được Trường cải tiến rất nhiều trong thời gian qua.

Hiệu trưởng PGS.TS Nguyễn Trúc Lê dẫn đầu đoàn kiểm tra cơ sở vật chất tại giảng đường Việt Úc

Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệu (Phó trưởng Khoa Tài chính ngân hàng): “Dù kết quả ĐGN CTĐT đạt mức cao nhất cả nước với 96% tiêu chí đạt, tuy nhiên, sau ĐGN, Khoa chúng tôi vẫn tiếp tục nỗ lực để cải tiến và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo. Các hoạt động cải tiến không chỉ dừng lại ở các khuyến nghị của Đoàn ĐGN mà còn có nhiều hoạt động cải tiến khác, trực tiếp phục vụ cho công tác đào tạo và NCKH của Khoa”.

Khoa Tài chính ngân hàng hiện có nhiều hoạt động đổi mới nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho sinh viên trong việc học: ứng dụng các phần mềm, game hóa các nội dung học tập (đi tiên phong là nhóm nghiên cứu Tài chính cá nhân). Thực tế cho thấy hoạt động này rất hiệu quả, gia tăng hứng thú học tập cho sinh viên. Việc ứng dụng công nghệ vào giảng dạy giúp sinh viên có thêm 1 kênh học tập, các bài giảng cũng trở nên phong phú hơn. Bên cạnh đó, Khoa TCNH quy tụ những GV đi đầu trong ĐHQG/Trường ĐHKT về đổi mới phương pháp giảng dạy, góp phần tạo nên sức lan tỏa của hoạt động này trong toàn ĐHQG.

Sinh viên hào hứng với mô hình trò chơi tiết kiệm

Thời gian tới, Trường ĐHKT tiếp tục đôn đốc triển khai thực hiện các hoạt động cải tiến chất lượng. Bên cạnh đó, tăng cường rà soát điều chỉnh và xây dựng các cơ chế đánh giá chất lượng đào tạo theo hướng ứng dụng thực tiễn nhằm hiện thực hóa mục tiêu của Trường trong giai đoạn phát triển dài hạn đến 2025, tầm nhìn 2035.


Trung tâm ĐBCLGD