Thông tin cho sinh viên
 
Câu lạc bộ Quản trị Kinh doanh (BA PLUS)I. THÔNG TIN CHUNG

Tên tiếng Việt: Câu lạc bộ Quản trị Kinh doanh BA PLUS

Tên tiếng Anh: Business Administration Plus Club

Tên viết tắt: BA+

Slogan: Vươn cao cùng BA Plus - Be Advanced with BA Plus

Ngày thành lập: 29/9/2011

Blog/Website: www.facebook.com/ueb.ba.plus

Email: ueb.ba.plus@gmail.com

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ban chủ nhiệm

1. Phạm Minh Đạt - Chủ nhiệm, Điện thoại: 0918954169; Email: Phamminhdat2912@gmail.com
2. Nguyễn Thu Huyền - Quản lý
3. Nguyễn Ngọc Anh - Trưởng ban chuyên môn
4. Đặng Thị Nhật Linh - Trưởng ban truyền thông - kĩ thuật
5. Nguyễn Thị Loan - Trưởng ban TC - NS
6. Nguyễn Phạm Đức Anh - Trưởng ban đối ngoại
7. Nguyễn Ngọc Bảo San - Phó ban chuyên môn
8. Lê Thái Dương - Phó ban truyền thông
9. Ngô Thị Diệu Linh - Phó ban kĩ thuật
10. Nguyễn Minh Trang - Phó ban TC - NS
11. Phạm Thùy Dương - Phó ban đối ngoại
12. Nguyễn Thị Hương Quỳnh - Phó ban đối ngoại
Câu lạc bộ chia làm 4 ban để hoạt động:

- Ban Nhân sự - Tài chính

- Ban Chuyên môn

- Ban Truyền thông

- Ban Đối ngoại

III. NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU

1. Nhiệm vụ:

Câu lạc bộ Quản trị Kinh doanh BA PLUS là mái nhà chung của những sinh viên yêu thích và có niềm đam mê tìm hiểu những kiến thức quản trị kinh doanh, kinh tế hiện đại và rèn luyện, phát triển bản thân với những kỹ năng quản lý.

2. Mục tiêu:

Với phương châm hoạt động lấy thành viên làm gốc và động lực để phát triển, câu lạc bộ mang đến một môi trường sinh hoạt hiệu quả, cởi mở và sáng tạo, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng - phẩm chất và định hướng tư duy cho sinh viên.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2019-2020

1. Tổ chức cuộc thi “Business Challenge 2018”

2. Tổ chức các buổi đào tạo kỹ năng và sinh hoạt chuyên đề kinh tế hàng tháng.

3. Hỗ trợ, kết hợp tổ chức những buổi hội thảo liên quan đến quản trị kinh doanh, kinh tế, kinh doanh.

4. Tìm kiếm và tạo mối quan hệ với các doanh nghiệp, viện nghiên cứu.

5. Thực hiện các hoạt động kinh doanh.

 

Trường ĐH Kinh tế -ĐHQGHN