Thông tin cho sinh viên
 
Cộng đồng Sinh viên Kinh tế Nghiên cứu Khoa học1. THÔNG TIN CHUNG

Tên tiếng Việt: Cộng đồng Sinh viên Kinh tế Nghiên cứu Khoa học (RCES)

Tên tiếng Anh: Research Community for Economics Students

Ngày thành lập: 25/10/2014

Slogan: Get inspired - Take challenge - Gain experience

Fanpage: https://www.facebook.com/RCES.info

Email: rces.info@gmail.com

Youtube: Rces Info

Website: http://rces.info

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ban chủ nhiệm:

Chủ nhiệm:

Phạm Đức Vượng

Email: ducvuong.rces@gmail.com

Điện thoại: 0942 000 579

 

Phó Chủ nhiệm:

Nguyễn Thị Thảo Nguyên

Email: nguyenn.rces@gmail.com

Điện thoại: 0976164938

 

Phó Chủ nhiệm:

Trần Thị Lâm

Email: tranlam.rces@gmail.com

Điện thoại: 0348798448

 

 

Cộng đồng sinh viên kinh tế nghiên cứu khoa học (RCES) chia thành 3 ban chính:

- Ban quản trị dự án (Ban Chủ nhiệm)

- Ban điều phối dự án (Ban Điều phối)

- Ban hỗ trợ dự án (Thành viên, Cộng tác viên)

Hỗ trợ các dự án gồm có 4 ban:

- Ban Chuyên môn

- Ban Đối ngoại

- Ban Truyền thông - Kỹ thuật

- Ban Nhân sự - Sự kiện

3. MỤC TIÊU

- Truyền cảm hứng nghiên cứu khoa học cho đối tượng dự án hướng tới.

- Trang bị kỹ năng cơ bản và chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu cho các nhóm nghiên cứu bắt đầu thực hiện cho tới lúc hoàn thiện đề tài.

- Hỗ trợ tối đa các nhóm nghiên cứu trong suốt quá trình nghiên cứu khoa học thông qua các kênh truyền thông và liên hệ của RCES.

- Tìm kiếm và trợ giúp các sinh viên có đam mê và có năng lực nghiên cứu tham gia hỗ trợ các giảng viên, nghiên cứu viên thực hiện các dự án.

4. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHÍNH

Hoạt động của Cộng đồng RCES được chia làm 2 mảng chính: Đối ngoại và đối nội.

4.1 Đối ngoại

Dự án I-Research gồm chuỗi chương trình R-Talk (Research Talk) và Cuộc thi báo cáo và bảo vệ thử công trình nghiên cứu trước hội đồng phản biện - Defense Trial.

Dự án RCES Speardout lan tỏa niềm đam mê nghiên cứu và hỗ trợ quá trình nghiên cứu của các bạn sinh viên với 6 tiểu mục được đăng tải trên website: RCES.info

Hộp thư hỗ trợ trực tuyến đồng hành cùng mùa nghiên cứu.

4.2 Đối nội

Tổ chức các buổi training các kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên môn cho cộng tác viên, thành viên và điều phối viên.

Thực hiện dự án hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học RCES Companion với mô hình Buddy-Newbie.

5. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2020 - 2021

Nâng cao kỹ năng quản lý dự án, kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn cho các thành viên.

Xây dựng và định vị hình ảnh RCES - một cộng đồng học thuật uy tín trong và ngoài trường.

Góp phần lan tỏa và kết nối niềm đam mê nghiên cứu khoa học đối với sinh viên trường Đại học Kinh tế nói riêng và sinh viên các trường đại học khối ngành kinh tế nói chung.

Hỗ trợ và phát triển phong trào NCKH sinh viên.

Một số hình ảnh của Cộng đồng RCES trong thời gian gần đây:

 
Các thành viên của Cộng đồng Sinh viên Kinh tế Nghiên cứu Khoa học - ĐHKT
 
Defense Trial là cuộc thi được tổ chức thường niên của Câu lạc bộ RCES
 
 Tại sinh nhật lần thứ 5 của Câu lạc bộ RCES
 
Tại một hoạt động ngoại khóa của Cộng đồng Sinh viên Kinh tế Nghiên cứu Khoa học
 
 Tại Hội nghị phát động NCKH sinh viên của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN