Thông tin cho sinh viên
 
Trường ĐHKT: Kế hoạch kỷ niệm 20 năm ngày Chính phủ ban hành nghị định về ĐHQGHN

Ban hành theo Công văn số 1173/ĐHKT-HCVP ngày 11/6/2013 của Trường Đại học Kinh tế - ĐQHGHN


 
 
Stt
Nội dung thực hiện
Đơn vị
thực hiện
Đơn vị
phối hợp
Thời gian
thực hiện
I

Tuyên truyền chào mừng kỷ niệm

 
 
 
1.1

Treo băng zôn chào mừng kỷ niệm với nội dung “Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định về Đại học Quốc gia Hà Nội”.

Phòng Hành chính - Tổng hợp

 
Tháng 12/2013
1.2

Lồng ghép nội dung kỷ niệm vào banner của các hội nghị, hội thảo khoa học với nội dung “…hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định về Đại học Quốc gia Hà Nội”.

Phòng Hành chính - Tổng hợp

Đơn vị chủ trì tổ chức hội nghị, hội thảo

Từ tháng 06 đến tháng 12/2013

II

Đăng tải bài viết chào mừng kỷ niệm

 
 
 
2.1

Mở chuyên mục đăng tải bài viết về truyền thống, chiến lược phát triển, thành tựu chung của ĐHQGHN và Trường ĐHKT trên website của trường.

Bộ phận Truyền thông

Trung tâm Truyền thông và QHCC - ĐHQGHN, các đơn vị

Từ tháng 06 đến tháng 12/2013

III

Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học

 
 
 
3.1

Tổ chức hội thảo khoa học cấp Quốc gia với chủ đề “Chiến lược doanh nghiệp hóa - lý luận và thực tiễn”.

Phòng NCKH & HTPT

Khoa QTKD, Trường ĐHKT, ĐHQGHN

Tháng 7
3.2

Tổ chức hội thảo khoa học cấp Quốc gia với chủ đề “Các lý thuyết quản lý kinh tế hiện đại và hàm ý chính sách cho Việt Nam”.

Phòng NCKH & HTPT

Khoa KTCT, Trường ĐHKT, ĐHQGHN

Ngày 02/7/2013
3.3

Tổ chức hội thảo khoa học của Chương trình Nhiệm vụ Chiến lược về chủ đề “Nâng cao năng suất chất lượng hàng hóa dịch vụ hàng hóa”.

Phòng NCKH & HTPT

Trung tâm NCQTKD, Trường ĐHKT, ĐHQGHN

Ngày 27/7/2013
3.4

Tổ chức hội thảo khoa học cấp Quốc gia với chủ đề “Quản trị công ty (Corporate Governance) của các ngân hàng thương mại Việt Nam”.

Phòng NCKH & HTPT

Khoa TCNH, Trường ĐHKT, ĐHQGHN

Ngày 30/7/2013
3.5

Tổ chức Hội thảo với các diễn giả quốc tế (Nhật, Mỹ).

Phòng NCKH & HTPT

 

Tháng 8, 9, 11, 12

3.6
Tổ chức hội thảo quốc tế “Women’s empowerment”.

Phòng NCKH & HTPT

Dr. Desaix (Mỹ)
 
Tháng 10
IV

Tổ chức các hoạt động về nguồn

 
 
 
4.1
Hoạt động tình nguyện “Mùa hè xanh”
- Tiếp sức mùa thi 2013.

- Tình nguyện xa Xã Tân Hợp, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái.

- Đội tình nguyện tại chỗ.

Đoàn Thanh niên/ Hội sinh viên

 

Từ ngày 28/6 đến ngày 05/8/2013

4.2

Kiểm tra tiến độ thực hiện công việc của các đội tình nguyện, kết hợp với các nội dung đền ơn đáp nghĩa:

- Thăm và tặng quà 05 gia đình có công với cách mạng.

- Thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ.

Đoàn Thanh niên/ Hội sinh viên

Các đơn vị
Cuối tháng 07
4.3
Hiến máu tình nguyện.

Đoàn Thanh niên/ Hội sinh viên

Bộ phận Công tác HSSV và Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Tháng 09
4.4
Tổ chức chương trình “Chào tân sinh viên”
- Hỗ trợ tìm nhà trọ

- Chuỗi sự kiện giúp sinh viên năm thứ nhất hoà nhập môi trường bậc Đại học.

- Đêm ca nhạc “Chào Tân sinh viên”

Đoàn Thanh niên/ Hội sinh viên

 
Tháng 09
4.5
Hoạt động tình nguyện “Mùa đông ấm”
- Hỗ trợ từ nhà trường.
- Hỗ trợ từ doanh nghiệp.

Đoàn Thanh niên/ Hội sinh viên

Các đơn vị
Tháng 12
V

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao

 
 
 
5.1

Tổ chức Giải bóng bàn Trường Đại học Kinh tế mở rộng chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN

Công đoàn Trường ĐHKT

Các đơn vị thuộc Trường ĐHKT, Công đoàn các đơn vị trong ĐHQGHN

Từ tháng 09 đến tháng 10/2013
5.2

Tổ chức hội diễn văn nghệ của thầy và trò Trường ĐHKT kỷ niệm ngày 20-11 và 20 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN.

Công đoàn Trường ĐHKT
Các đơn vị
Tháng 11/2013
 

Trường ĐHKT - ĐHQGHN