Thông tin cho sinh viên
 
Hội nghị sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ 2010-2015: Đảng bộ Trường ĐHKT quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IV

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn (giữa) - Bí thư Đảng ủy Trường ĐHKT chủ trì hội nghị
Sáng ngày 12/7/2013, Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ nhằm kiểm điểm, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2010-2015 và đề ra các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IV.


Tham dự hội nghị có tổ công tác của Đảng ủy ĐHQGHN do đồng chí Nguyễn Hữu Đức - Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN dẫn đầu.

Hội nghị đã nghe Báo cáo sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ 2010-2015 của Đảng bộ Trường ĐHKT do đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Bí thư Đảng ủy Nhà trường trình bày. Trong từng lĩnh vực công tác như chính trị tư tưởng; tổ chức cán bộ; đào tạo; nghiên cứu khoa học và dịch vụ; hợp tác và phát triển; phát triển văn hóa cộng đồng; xây dựng chính quyền, đoàn thể; xây dựng Đảng, báo cáo đều chỉ rõ những kết quả đã đạt được so với các chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra, những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó. Báo cáo cũng đã khẳng định phương hướng, mục tiêu và các nhiệm vụ chủ yếu của Đảng bộ đã được đề ra trong Đại hội lần thứ IV, đề xuất điều chỉnh một số chỉ tiêu cho phù hợp với bối cảnh mới và tình hình thực tiễn của Nhà trường trong nửa cuối nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ đã được đặt ra, Báo cáo sơ kết nhấn mạnh: Nhìn chung, trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức cả về chủ quan và khách quan, Đảng bộ Trường ĐHKT vẫn phát huy được truyền thống đoàn kết nhất trí, chỉ đạo hoàn thành theo lộ trình nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ cơ bản, tạo đà tiến tới hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội lần thứ IV đề ra. Các hoạt động của nhà trường đã và đang được củng cố, phát triển theo hướng chất lượng, hiệu quả và bền vững, đặc biệt là hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học đã có những bước phát triển vượt bậc. Một trong những nguyên nhân cơ bản giúp đạt được những kết quả đó là do trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ ĐHKT đã vận dụng và thực hiện tốt 7 bài học kinh nghiệm đã được Đại hội lần thứ IV rút ra và những bài học kinh nghiệm này cần được tiếp tục vận dụng linh hoạt và sáng tạo hơn nữa trong thời gian tới.


Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Bí thư Đảng ủy Trường ĐHKT báo cáo sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ 2010-2015Đồng chí Trần Anh Tài - Phó Bí thư Đảng ủy Trường ĐHKT trình bày báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy nửa đầu nhiệm kỳ 2010-2015


Các khách mời và đại biểu tham dự hội nghị


Hội nghị cũng đã nghe Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy nửa đầu nhiệm kỳ 2010-2015 do đồng chí Trần Anh Tài - Phó Bí thư Đảng ủy trình bày. Báo cáo cho thấy trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động lãnh đạo của Đảng ủy Trường ĐHKT luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ do nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IV đề ra. Quán triệt phương châm “tiếp tục đổi mới quản trị đại học, phát huy mọi nguồn lực nhằm tạo bước phát triển đột phá về chất lượng, hiệu quả đào tạo và nghiên cứu khoa học”, Đảng ủy Trường ĐHKT đã lãnh đạo Nhà trường từng bước triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các nhiệm vụ cụ thể về phát triển nhà trường giai đoạn 2010-2015 do Đại hội lần thứ IV đề ra. Báo cáo cũng nêu ra những giải pháp để khắc phục những mặt còn hạn chế trong công tác lãnh đạo của Đảng ủy nửa đầu nhiệm kỳ 2010-2015.Các đại biểu trao đổi và góp ý tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe tham luận về chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại Trường ĐHKT do đồng chí Cảnh Chí Dũng trình bày; và tham luận về nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học tại Trường ĐHKT do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn trình bày.

Cùng thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã góp ý cho các báo cáo được trình bày, đặc biệt là về những kết quả đã đạt được, nhưng hạn chế và nguyên nhân của những kết quả cũng như những hạn chế đó và đề xuất những giải pháp cho hoạt động của Đảng bộ trong thời gian tới. Các ý kiến đã nhấn mạnh thêm rằng, Đảng bộ cần phát huy hơn nữa những thế mạnh của trường, đặc biệt là thế mạnh của giảng viên trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học; thúc đẩy nhanh hơn nữa việc tăng cường cơ sở vật chất và công tác thông tin, thư viện...


 

Đồng chí Nguyễn Hữu Đức - Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN phát biểu chỉ đạo tại hội nghị


 

Đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Trường ĐHKT đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí Nguyễn Hữu Đức - Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN đã nêu lên một số vấn đề nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của Đảng bộ nói riêng và Trường ĐHKT nói chung. Đồng chí đánh giá cao việc ĐHKT tiếp tục kiên định phát triển theo mục tiêu trở thành trường đại học nghiên cứu và nhấn mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên cần được thúc đẩy hơn nữa, thể hiện sự khác biệt rõ ràng hơn với các trường đại học về kinh tế - kinh doanh khác. Đồng chí cũng đã nêu lên một số định hướng của ĐHQGHN nhằm tăng cường các ấn phẩm khoa học đạt chất lượng quốc tế, nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân chương trình nhiệm vụ chiến lược và các chương trình đào tạo sau đại học. Đồng chí Nguyễn Hữu Đức cho biết ĐHQGHN cũng đang nỗ lực trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến cơ sở vật chất; xây dựng và thực hiện các kế hoạch liên quan đến tái cơ cấu các đơn vị thành viên; xây dựng tạp chí khoa học đạt chuẩn quốc tế… và mong muốn Đảng bộ Trường ĐHKT sẽ cùng chia sẻ với ĐHQGHN và chung tay thực hiện thành công những kế hoạch này.

Tổng kết hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Bí thư Đảng ủy Trường ĐHKT đã nhấn mạnh quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên nhà trường trong việc thực hiện thành công mục tiêu và các nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội IV đề ra với một số điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh mới và tình hình thực tiễn của Nhà trường. Đồng chí cũng đã cảm ơn sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy ĐHQGHN đối với Đảng bộ nhà trường, cảm ơn những nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên Nhà trường trong việc thực hiện tốt những nhiệm vụ đã được đặt ra.

Sau 3 tiếng làm việc nghiêm túc, sôi nổi, Hội nghị đã thành công tốt đẹp và nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị.

______________

THÔNG TIN LIÊN QUAN:

Đỗ Chiêm