Thông tin cho sinh viên
 
Đảng bộ Trường ĐHKT nhiệm kỳ 2010-2015: nhìn lại và hướng tới

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐHKT
Nhân dịp Đảng bộ Trường ĐHKT - ĐHQGHN tổ chức Hội nghị sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ 2010-2015 nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đã được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHKT lần thứ IV, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hồng Sơn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi:


- Thưa ông, Đảng bộ Trường ĐHKT đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ 2010-2015 nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IV. Vậy xin ông cho biết đôi nét về tình hình thực hiện nghị quyết ĐH tính đến thời điểm này?

Tới thời điểm này, Đảng bộ Trường ĐHKT có 7 chi bộ trực thuộc, với 96 đảng viên. Nhiệm kỳ 2010-2015 này là nhiệm kỳ thứ IV của Đảng bộ. Với phương châm: “Tiếp tục đổi mới quản trị đại học để phát huy mọi nguồn lực nhằm tạo bước phát triển đột phá về chất lượng, hiệu quả đào tạo và nghiên cứu khoa học”, trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ Trường ĐHKT đã đặt mục tiêu lãnh đạo thành công việc xây dựng Trường ĐHKT trở thành một trường đại học nghiên cứu được xếp hạng ở khu vực Châu Á; Đạt tiêu chuẩn kiểm định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội; Một số ngành đạt được tiêu chuẩn kiểm định của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á. Trên cơ sở mục tiêu trên, Đảng bộ Trường ĐHKT đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ 2010-2015.

Trên cơ sở mục tiêu chiến lược, việc xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ đạo quyết liệt và tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm là những điều kiện tiên quyết cho thực hiện thành công mục tiêu đó.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Trường ĐHKT đã lãnh đạo thực hiện tốt hầu hết các nhiệm vụ trọng tâm và mục tiêu Đại hội đề ra. Đảng bộ Trường ĐHKT đã tiếp tục phát huy được truyền thống đoàn kết nhất trí trong toàn trường để thực hiện các nhiệm vụ đề ra tại Đại hội lần thứ IV. Nhìn chung, các chỉ tiêu đặt ra tại Đại hội Đảng bộ lần IV, đến nay cơ bản đã được thực hiện theo lộ trình. Một số chỉ tiêu đã hoàn thành và vượt; nhiều chỉ tiêu khả thi vào năm 2015. Các hoạt động của Nhà trường đã và đang được củng cố, phát triển theo hướng chất lượng, hiệu quả và bền vững, đặc biệt là hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học đã có bước phát triển vượt bậc. Vị thế và uy tín của trường tiếp tục được củng cố và nâng cao; cơ sở vật chất được mở rộng, nâng cấp tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác giảng dạy, nghiên cứu và học tập; thu nhập của cán bộ tiếp tục được tăng thêm và nguồn nhân lực của trường đang ngày càng chuyên nghiệp, trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp ngày được nâng cao; văn hóa cộng đồng trong toàn trường đang được xác lập, tạo môi trường hoạt động thân thiện, hiệu quả là một trong những điều kiện quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững của Nhà trường trong giai đoạn tới.

- Đảng bộ Trường ĐHKT đã làm gì để đưa tinh thần nghị quyết vào thực tiễn thưa ông?

Thời gian qua, Đảng bộ Trường ĐHKT đã triển khai nhiều hoạt động để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường vào thực tiễn. Đảng ủy Trường ĐHKT luôn kịp thời chỉ đạo triển khai trong toàn Đảng bộ học tập, quán triệt nghị quyết của Đại hội XI, các nghị quyết chuyên đề của BCH TW, các nghị quyết, kết luận của Thành ủy Hà Nội và Đảng ủy ĐHQGHN; xây dựng và thực hiện nghiêm túc các chương trình hành động nhằm thực hiện các nghị quyết của Thành ủy, Đảng ủy ĐHQGHN trong Nhà trường. Đảng bộ thường xuyên theo dõi, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, đảng viên; nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị của đảng viên và quần chúng, kịp thời có những biện pháp nhằm ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện tư tưởng và hành vi trái với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tinh thần Nghị quyết của Đại hội IV Đảng bộ Trường ĐHKT đã được cụ thể hóa trong chiến lược phát triển trường đến năm 2020 - tầm nhìn đến năm 2030, và trong kế hoạch nhiệm vụ chi tiết của từng năm học. Đảng ủy đã kịp thời có chỉ đạo, quán triệt tốt công tác chính trị tư tưởng tới toàn thể cán bộ đảng viên, từ đó nhân rộng ra các cán bộ, viên chức của trường. Nhờ vậy, nội bộ nhà trường luôn giữ được sự ổn định, đoàn kết, nhất trí làm cơ sở vững chắc cho việc triển khai thực hiện, áp dụng những quyết sách lớn mang tính đột phá của Ban Giám hiệu nhà trường và các chủ trương lớn của cấp trên.

- Những điểm mới trong công tác tổ chức hoạt động của Đảng bộ ĐHKT giai đoạn này là gì thưa ông?

Có thể nói, mỗi giai đoạn phát triển mới của một tổ chức thì đều cần có sự đổi mới trong quản lý, vận hành tổ chức. Ở Trường ĐHKT cũng vậy. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý luận cho cán bộ, đảng viên đã được chú trọng hơn. Công tác lãnh đạo xây dựng bộ máy chính quyền và các tổ chức đoàn thể luôn được Đảng ủy quan tâm với mục tiêu nhằm xây dựng được hệ thống tổ chức chính quyền, đoàn thể mạnh, năng động, đoàn kết, đáp ứng được các yêu cầu phát triển của Nhà trường. Công tác tư tưởng đối với cán bộ viên chức và sinh viên đã được Đảng ủy chỉ đạo các tổ chức đảng, chính quyền, các đoàn thể thực hiện tốt. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ đã phát huy được vai trò gương mẫu đi đầu trong xây dựng và phát triển đơn vị. Nề nếp sinh hoạt của Đảng ủy được duy trì đều đặn, đúng quy định. Nội dung các cuộc họp Đảng ủy đã được chuẩn hóa, được chuẩn bị kỹ, chất lượng, hiệu quả các cuộc họp Đảng ủy được nâng cao. Nội dung, kết luận các cuộc họp của Đảng ủy đã được văn bản hóa và thông báo tới các chi bộ. Đảng ủy đã ban hành một số nghị quyết chuyên đề về các vấn đề quan trọng trong tổ chức hoạt động của Nhà trường.

Trong thời gian qua, tuy có một số thay đổi về nhân sự trong Đảng ủy ĐHKT, song nhân sự của Đảng uỷ luôn được kiện toàn kịp thời, các ban chức năng giúp việc cho Đảng ủy trong các mặt công tác Đảng cũng được kiện toàn củng cố và hoạt động có hiệu quả. Đảng ủy đã ban hành quy chế hoạt động của các Ban giúp việc phù hợp với cơ cấu tổ chức mới.

Công tác tuyên giáo của Đảng ủy đã có các hoạt động thường xuyên và có tính chuyên nghiệp, có điểm nhấn hơn. Đảng ủy đã tổ chức được nhiều hoạt động báo cáo chuyên đề sinh hoạt chính trị của Đảng như báo cáo chuyên đề về Nghị quyết TW 5, Nghị quyết TW 6, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Công tác phát triển đảng của Đảng bộ được thực hiện tốt và vượt chỉ tiêu đề ra: năm 2011 kết nạp được 18 đảng viên mới; năm 2012 kết nạp được 21 đảng viên mới.

- Thưa ông, trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội IV của Đảng bộ ĐHKT, Đảng bộ và nhà trường có gặp khó khăn gì không?

Bên cạnh những thuận lợi như: ĐHKT là một trường đại học trẻ, năng động, có đội ngũ giảng viên, chuyên viên trẻ được đào tạo cơ bản, chất lượng tốt, có truyền thống đoàn kết, nhất trí thì Đảng bộ Trường ĐHKT đã và tiếp tục phải vượt qua rất nhiều khó khăn như: nguồn lực (cơ sở vật chất, tài chính...), sự thay đổi trong cơ chế, chính sách quản lý (đặc biệt về đào tạo sau ĐH), khó khăn chung của nền kinh tế - xã hội hiện nay... Tuy nhiên, sau khi đã xác định được những khó khăn đó, chúng tôi cũng đã có những giải pháp để khắc phục tình hình, phấn đấu đạt được mục tiêu đã đặt ra.

- Vậy, định hướng hoạt động của Đảng bộ ĐHKT từ nay (2013) đến năm 2015 là gì thưa ông? Hội nghị sơ kết lần này có ý nghĩa thế nào đối với Đảng bộ ĐHKT?

Hội nghị sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ 2010-2015 của Trường ĐHKT đã khẳng định: Từ nay đến 2015, Đảng bộ Trường ĐHKT sẽ tiếp tục thực hiện mục tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm Đại hội lần thứ IV đề ra với một số điều chỉnh cho phù hợp với tình hình của nửa cuối nhiệm kỳ.

Hội nghị là dịp để toàn thể Đảng bộ Trường ĐHKT nhìn nhận lại những việc đã làm được, chưa làm được trong chặng đường vừa qua và cùng bàn bạc thêm về các giải pháp để tiến về đích nhanh hơn. Đối với Trường ĐHKT - ĐHQGHN, cơ hội phía trước là rất lớn, song thách thức cũng rất nhiều. Với bề dày truyền thống, với tinh thần nỗ lực sáng tạo và quyết tâm của toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức và sinh viên trong toàn trường, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy và Ban Giám đốc ĐHQGHN, tôi tin tưởng rằng Trường ĐHKT sẽ thực hiện thành công nghị quyết của Đại hội Đảng bộ lần thứ IV.

- Xin cảm ơn ông.

________________

THÔNG TIN LIÊN QUAN:
>>> Đảng bộ Trường ĐHKT sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ 2010 - 2015


Mai Anh (thực hiện)