Thông tin cho sinh viên
 
10 cán bộ, công đoàn viên Trường ĐHKT được tặng danh hiệu “Giỏi việc trường, Đảm việc nhà” 5 năm (2004 - 2009)

PGS.TS Phùng Xuân Nhạ - Hiệu trưởng Trường ĐHKT trao thưởng cho nữ cán bộ đạt danh hiệu "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" 5 năm (2004 - 2009)
Vừa qua, Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội đã quyết định trao tặng danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" 5 năm (2004 - 2009) cho 10 cán bộ nữ Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Danh sách cụ thể như sau:


1. ThS. Nguyễn Thị Thư, Phòng Đào tạo
2. ThS. Lưu Thị Mai Anh, BP TC-Website
3. ThS. Trần Thị Hoài Thương, Phòng KH-TC
4. TS. Khu Thị Tuyết Mai, Khoa KTQT
5. PGS.TS. Trịnh Thị Hoa Mai, Khoa TC-NH
6. PGS.TS. Trần Thị Thái Hà, Khoa TC-NH
7. TS. Nguyễn Thị Thư, Khoa TC-NH
8. TS. Vũ Thị Dậu, Khoa KTCT
9. PGS.TS. Mai Thị Thanh Xuân, Khoa KTCT
10. TS. Đào Thị Bích Thuỷ, Khoa KTPT.


Nguyễn Thị Hương