Thông tin cho sinh viên
 
Trường ĐHKT tổ chức học tập và quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần 6 khoá XI

Đ/c Phùng Hữu Phú phổ biến và quán triệt các nội dung nghị quyết
Ngày 28/3/2013, Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 BCH TW Đảng khóa XI với sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Bí thư Đảng uỷ nhà trường.


Tham dự hội nghị có các đảng viên thuộc Đảng bộ Trường ĐHKT và các cán bộ chủ chốt chưa là đảng viên tham dự.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu về các vấn đề cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI. Bài tham luận của đồng chí Phùng Hữu Phú tập trung vào các nội dung: đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ…


Đ/c Võ Trí Thành trao đổi tại hội nghị

Các đại biểu cũng đã nghe đồng chí Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Trung ương thông tin về tình hình kinh tế - xã hội năm 2012 và dự báo bối cảnh, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2013.

Hội nghị là một trong những hoạt động cụ thể nhằm phổ biến, quán triệt và đưa các nghị quyết của Đảng đi vào đời sống, thấm nhuần trong tư tưởng của đội ngũ trí thức hoạt động trong môi trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Tin: Lưu Mai - Ảnh: Chiêm - Diệp