Thông tin cho sinh viên
 
Tập huấn kỹ năng làm việc nhóm dành cho cán bộ Đoàn - Hội và cán bộ lớp

Học viên thực hành kỹ năng tại khóa tập huấn
Ngày 27/3/2013, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên (CSS) phối hợp với Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tổ chức khóa tập huấn kỹ năng làm việc nhóm dành cho các cán bộ Đoàn - Hội và cán bộ lớp trong trường.


Khóa học thu hút hơn 50 sinh viên là cán bộ đoàn, cán bộ lớp, cán bộ hội sinh viên trong trường. Tham gia khóa học, các học viên sẽ trải qua 3 buổi thực hành kỹ năng với sự dẫn dắt của cán bộ CSS kiêm giảng viên kỹ năng mềm Nguyễn Bá Tùng thực hiện.
Khóa tập huấn là một trong những hoạt động quan trọng trong chiến lược hỗ trợ sinh viên của trung tâm với mục tiêu nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, lãnh đạo nhóm và giải quyết vấn đề dành cho sinh viên. Qua đây, các học viên có cơ hội được giao lưu, kết nối, gắn kết thân thiết hơn giữa các thủ lĩnh sinh viên để cùng phối hợp thực hiên tốt hơn trong các hoạt động đoàn, hội và các hoạt động của trường sau này.

Nguyễn Bá Tùng (CSS)