Thông tin cho sinh viên
 
Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ĐHKT theo Nghị quyết Trung ương lần thứ tư khóa XI

Ngày 10/12/2012 và 13/12/2012 Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương lần thứ tư khóa XI. Hội nghị có đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên Ban thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN cùng tổ công tác của Đảng ủy ĐHQGHN đến dự và chỉ đạo.


Trong hội nghị, tập thể và các cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy (BTVĐU) Trường ĐHKT đã nghiêm túc tự kiểm điểm, phê bình và tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý của các ban, cơ quan Đảng ủy ĐHQGHN và các chi bộ trực thuộc. Cùng với việc thấy được các ưu điểm, tập thể và các cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ ra được các hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của mình và đã phân tích rõ nguyên nhân của các hạn chế, khuyết điểm, đề ra được các giải pháp, các việc cần làm ngay khắc phục khuyết điểm, hạn chế.
Đánh giá chung, tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ĐHKT thời gian qua đã hoàn tốt nhiệm vụ. Dưới sự lãnh đạo của BTVĐU và Đảng ủy, trong cán bộ đảng viên nhà trường không có hiện tượng suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống; Nhà trường bước đầu đã xây dựng được đội ngũ cán bộ quản lý, các cấp đáp ứng yêu cầu phát triển của ĐHQGHN và của Trường ĐHKT; Hoạt động của Đảng bộ, sự lãnh đạo của Đảng ủy với chính quyền và các tổ chức đoàn thể đã tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc hoạt động của Đảng, công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đang từng bước được thực hiện.
Tổng kết hội nghị, đồng chí Phùng Xuân Nhạ thay mặt tổ công tác của Đảng ủy ĐHQGHN đã có ý kiến đánh giá: tập thể và các cá nhân BTVĐU Trường ĐHKT đã thực hiện việc kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương lần thứ tư khóa XI với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, có tinh thần đồng chí, đồng đội; đánh giá đúng điểm mạnh, điểm yếu và đề ra được giải pháp khắc phục; công tác kiểm điểm đã được thực hiện đầy đủ các bước, đúng quy trình, yêu cầu, quy định theo hướng dẫn của cấp trên.
Sau hội nghị kiểm điểm, BTVĐU sẽ hoàn thiện báo cáo kiểm điểm và báo cáo kết quả kiểm điểm với Đảng ủy ĐHQGHN và tập thể Đảng ủy Trường ĐHKT.

Nguyễn Minh Đức