Thông tin cho sinh viên
 
Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2012 - 2015

Tại đại hội Chi bộ Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, ĐHKT
Từ ngày 23/10 đến 29/10/2012, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2012 - 2015.


Tại đại hội, các chi bộ đã tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội của chi bộ nhiệm kỳ vừa qua và nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường ĐHKT lần thứ IV; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ tới và bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2012 - 2015.
Các báo cáo được trình bày tại đại hội đã được đảng viên các chi bộ thảo luận, góp ý một cách thẳng thắn, từ đó, rút ra các bài học kinh nghiệm, đề xuất những sáng kiến mới để hoạt động của chi bộ ngày càng hiệu quả, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ với đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần tích vào sự phát triển chung của toàn trường.
Tại đại hội các chi bộ, đại diện Đảng ủy Trường ĐHKT cũng đã tới dự, phát biểu đánh giá kết quả hoạt động của các chi bộ và chỉ đạo phương hướng hoạt động các chi bộ trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Tại đại hội Khoa Kinh tế Phát triển

Trong bối cảnh Trường Đại học Kinh tế bước vào năm học bản lề cho giai đoạn cất cánh và đột phá, đại hội các chi bộ được tổ chức với những kế hoạch, biện pháp mới sẽ là cơ sở để thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường ĐHKT lần thứ IV, góp phần cùng Đảng bộ lãnh đạo thực hiện thắng lợi kế hoạch chiến lược của trường trong giai đoạn mới.

Đỗ Chiêm