Thông tin cho sinh viên
 
Từ 30/6 đến 1/8: Chiến dịch “Mùa hè xanh 2011” Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Thực hiện chủ trương của Trung ương Đoàn TNCS HCM về việc tổ chức các hoạt động tình nguyện vào mùa hè hàng năm, Đoàn Thanh niên trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN sẽ triển khai chiến dịch “Mùa hè xanh 2011”. Kế hoạch cụ thể như sau:


I. Mục đích - Ý nghĩa:

- Hưởng ứng chiến dịch Mùa hè xanh 2011 do Trung ương Đoàn và Trung ương Hội Sinh viên phát động.

- Là môi trường tốt cho các bạn sinh viên được rèn luyện bản lĩnh, ý thức được trách nhiệm của cá nhân đối với quê hương, đất nước.

- Là cơ hội để các bạn sinh viên được tham gia các hoạt động tình nguyện - xã hội mang nhiều ý nghĩa thiết thực, sâu sắc; góp phần nhỏ bé trong công cuộc xây dựng đất nước, làm vơi bớt đi những khó khăn trong cuộc sống của đồng bào vùng sâu, vùng xa.

- Thể hiện tinh thần, sức trẻ của sinh viên trường Đại học Kinh tế.

II. Đơn vị tổ chức:

- Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

III. Thời gian tổ chức:

- Từ ngày 30/6/2011 đến ngày 5/8/2011

IV. Các đội tình nguyện:

- Đội Tiếp sức mùa thi 2011: 30 thành viên.

- Đội tình nguyện đi Yên Bái: 30 thành viên.

- Đội tình nguyện tại chỗ: 30 thành viên.

V. Kế hoạch tổ chức:
STT
Nội dung
Thời gian
Địa bàn hoạt động
Công việc chính
1
Tổ chức đội Tiếp sức mùa thi 2011
30/6/2011 11/7/2011
- Bến xe khách, xe bus.

- Các địa điểm thi của trường ĐHKT

- Tìm nhà trọ cho thí sinh.

- Hướng dẫn thí sinh đến nhà trọ, địa điểm thi.

- Bảo vệ khu vực thi của trường.

- Đón tiếp tân sinh viên.

2
Tổ chức đội tình nguyện xa
15/7/2011 5/8/2011
Huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.
Các hoạt động hỗ trợ địa phương.
3
Tổ chức đội tình nguyện tại chỗ
1/7/2011 1/8/2011
Các quận, huyện tại Hà Nội.

Phối hợp với Đoàn Thanh niên tại địa phương.


Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường ĐHKT - ĐHQGHN