Thông tin cho sinh viên
 
Kiện toàn Ban chấp hành Công đoàn Trường ĐHKT nhiệm kỳ 2010 - 2012

Ngay sau Đại hội Công đoàn Trường ĐHKT, ngày 21/9/2010 Ban chấp hành Công đoàn Trường khóa mới - nhiệm kỳ 2010 - 2012 đã tổ chức phiên họp đầu tiên.


Tham dự phiên họp có đ/c Trần Kim Đỉnh - Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN, đ/c Lê Thị Thanh Xuân - Ủy viên thường vụ Đảng ủy Trường ĐHKT cùng 9 đồng chí đã được Đại hội bầu vào Ban chấp hành Công đoàn Trường khóa V, nhiệm kỳ 2010 - 2012.

Tại phiên họp, Ban chấp hành Công đoàn Trường ĐHKT đã nhất trí bầu Thường vụ BCH Công đoàn trường, gồm 3 đồng chí:

  • Nguyễn Xuân Thiên, Khoa Kinh tế Quốc tế, Chủ tịch
  • Nguyễn Minh Đức,Ban Thanh tra, Phó Chủ tịch
  • Lưu Thị Mai Anh, Bộ phận Truyền thông, Ủy viên thường vụ.

Phiên họp cũng đã nhất trí lập ra các ban chuyên đề thuộc BCH Công đoàn trường, gồm: Ban Văn thể, Ban chuyên môn, Ban Nữ công...

TIN LIÊN QUAN:


Yến Nhi