Thông tin cho sinh viên
 
Công đoàn trường ĐH kinh tế tổ chức tập huấn cán bộ công đoàn

Ngày 26/3/2010, tại phòng 406 nhà E4, BCH Công đoàn Trường ĐH Kinh tế đã tổ chức buổi tập huấn cán bộ công đoàn trong toàn trường đối với các cán bộ từ cấp tổ trở lên. Đây là một nội dung trong chương trình công tác của Công đoàn trường năm học 2009-2010.


Trong buổi tập huấn đ/c Nguyễn Xuân Thiên, Chủ tịch Công đoàn trường đã phổ biến và hướng dẫn các cán bộ công đoàn một số quy định, chủ trương cơ bản về tổ chức và hoạt động của công đoàn các cấp như: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn ĐHQG Hà Nội và Công đoàn Trường ĐH Kinh tế.

Việc phổ biến và hướng dẫn các quy định này nhằm tạo cho các cán bộ công đoàn các cấp của nhà trường vốn hầu hết mới tham gia công tác công đoàn có thêm hiểu biết và thống nhất cách thức tổ chức, hoạt động công đoàn trong các đơn vị của nhà trường.

Trong buổi tập huấn cán bộ công đoàn các đơn vị cũng đã hăng hái thảo luận, đóng góp ý kiến về phương hướng, cách thức tổ chức các hoạt động và một số quy định của BCH Công đoàn trường. Qua ý kiến thảo luận, đóng góp của cabs bộ công đoàn các đơn vị, BCH Công đoàn trường đã thu nhận được nhiều nội dung bổ ích để hoàn thiện các quy định và hoạt động của BCH Công đoàn trường.


Tin: Nguyễn Minh Đức - Ảnh: Lưu Mai