Thông tin cho sinh viên
 
Kiện toàn tổ chức Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Đại biểu công đoàn Trường Đại học Kinh tế tại Hội nghị Công đoàn ĐHQGHN.
Ngày 24/1/2008 Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký Quyết định số 02/QĐ-CĐ ĐHKT thành lập 6 Công đoàn bộ phận trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, gồm: Công đoàn bộ phận Khối Hiệu bộ, Công đoàn bộ phận Khoa Kinh tế Chính trị, Công đoàn bộ phận Khoa Kinh tế Quốc tế, Công đoàn bộ phận Khoa Quản trị Kinh doanh, Công đoàn bộ phận Khoa Tài chính - Ngân hàng, Công đoàn bộ phận Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Phát triển.


Ngày 29/2/2008, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký quyết định số 06/QĐ-CĐĐHKT công nhận Ban chấp hành và chuẩn y các chức danh của Ban chấp hành các Công đoàn bộ phận thuộc Công đoàn Trường ĐH Kinh tế nhiệm kỳ 2008-2010. Cụ thể như sau:
1. Công đoàn bộ phận Khối Hiệu bộ gồm 3 đồng chí:
- Đồng chí Lưu Thị Mai Anh, Chủ tịch
- Đồng chí Phạm Văn Hà, Phó chủ tịch
- Đồng chí Đinh Thị Thuý Hoà, Ủy viên
2. Công đoàn bộ phận Khoa Kinh tế Chính trị gồm 3 đồng chí:
- Đồng chí Hoàng Triều Hoa, Chủ tịch
- Đồng chí Ngô Đăng Thành, Phó chủ tịch
- Đồng chí Phạm Ngọc Hương Quỳnh, Ủy viên
3. Công đoàn bộ phận Khoa Kinh tế Quốc tế gồm 3 đồng chí:
- Đồng chí Nguyễn Việt Khôi, Chủ tịch
- Đồng chí Trần Trọng Kim, Phó chủ tịch
- Đồng chí Vĩnh Bảo Ngọc, Ủy viên
4. Công đoàn bộ phận Khoa Quản trị kinh doanh gồm 3 đồng chí:
- Đồng chí Trần Kim Loan, Chủ tịch
- Đồng chí Đặng Thị Hương, Phó chủ tịch
- Đồng chí Đinh Bá Tuấn, Ủy viên
5. Công đoàn bộ phận Khoa Tài chính - Ngân hàng gồm 2 đồng chí:
- Đồng chí Ngô Thu Hà, Chủ tịch
- Đồng chí Nguyễn Thị Thư, Phó chủ tịch
6. Công đoàn bộ phận Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Phát triển gồm 2 đồng chí:
- Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Chủ tịch
- Đồng chí Nguyễn Thuỳ Linh, Phó chủ tịch.


Tin & ảnh: Nguyễn Ninh