Thông tin cho sinh viên
 
Trường ĐHKT tổ chức Quán triệt Văn kiện Nghị quyết lần thứ 13 của BCH TW Đảng

Ngày 20/1/2016, Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức buổi sinh hoạt Đảng chuyên đề “Quán triệt Văn kiện Nghị quyết lần thứ 13 của Ban Chấp hành TW Đảng (Khóa XI)”. Buổi sinh hoạt có sự tham dự của toàn thể đảng viên, cán bộ chủ chốt và các quần chúng ưu tú của Trường.Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên và cán bộ Trường ĐHKT đã được nghe đồng chí Nguyễn Đức Hà - Vụ trưởng Vụ Cơ sở, Ban Tổ chức Trung ương phổ biến, quán triệt một số nội dung cơ bản về kết quả  Hội nghị lần thứ 13 BCH TW Đảng khoá XI, bao gồm: Nội dung và diễn biến Hội nghị, kết quả cơ bản của Hội nghị. Theo đó, Hội nghị đã tiếp thu ý kiến đóng góp của Đại hội Đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng;  Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; Dự thảo Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội lần thứ XII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác…

Buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm được các nội dung, chủ trương của Đảng trong Nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) đã được thông qua; đồng thời, tổ chức và tham gia thực hiện tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Trường.

Cũng tại buổi sinh hoạt chuyên đề, Trường ĐHKT đã trang trọng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Đức Vui – Giảng viên Khoa Kinh tế Chính trị.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn – Hiệu trưởng Trường ĐHKT trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Đức Vui.


Phát biểu với toàn thể đảng viên Trường ĐHKT, đồng chí Trần Đức Vui bày tỏ niềm vui mừng khi đón nhận huy hiệu - là sự ghi nhận và biểu dương cho những nỗ lực mà đồng chí đã cống hiến suốt 30 năm qua.


Thanh Tú