Thông tin cho sinh viên
 
Đảng ủy Trường ĐHKT làm việc với Chi bộ Khối Hiệu bộ

Ngày 20/1/2016, Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức buổi làm việc với Chi bộ Khối Hiệu bộ. Buổi làm việc có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các Đảng ủy viên Trường ĐHKT và toàn thể đảng viên Chi bộ Khối Hiệu bộ.Tại buổi làm việc, đồng chí Cảnh Chí Dũng - Bí thư Chi bộ đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của Chi bộ trong năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016. Trong đó, nêu bật những kết quả Chi bộ đã đạt được trong năm 2015 như: Kiện toàn Chi ủy, lãnh đạo Chi bộ thực hiện các nhiệm vụ chiến lược, tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho các đảng viên trong Chi bộ cũng như đẩy mạnh công tác phát triển Đảng. Đồng thời, đồng chí Bí thư cũng nêu rõ những nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ trong năm 2016, trong đó chú trọng vào việc lãnh đạo công tác tư tưởng, chuyên môn cũng như nâng cao kỷ luật, chất lượng sinh hoạt Đảng.Đồng chí Cảnh Chí Dũng trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của Chi bộ

Sau phần trình bày của Bí thư Chi bộ, các đảng viên đã đóng góp ý kiến cho báo cáo tổng kết cũng như kế hoạch hoạt động của Chi bộ trong thời gian tới. Các đảng viên cũng nêu lên những khó khăn, khúc mắc trong thực tế hoạt động của Trường trong năm 2015, xoay quanh nhiều mảng hoạt động như công tác đào tạo, cải cách hành chính, tin học hóa…

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Bí thư Đảng ủy Trường ĐHKT đã biểu dương những thành tích mà Chi bộ Khối Hiệu bộ đã đạt được trong năm 2015, “Các đảng viên trong Chi bộ khối Hiệu bộ, với vai trò hạt nhân, đã tham gia chuẩn bị và phối hợp với Đảng ủy Trường ĐHKT hoàn thành nhiều công việc lớn trong năm 2015 như: bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Trường ĐHKT nhiệm kỳ 2015 - 2020; … đóng góp tích cực cho 10 sự kiện tiêu biểu của Trường ĐHKT năm 2015”.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy trường cũng đã chỉ đạo các hoạt động của Chi bộ Khối hiệu bộ, trong đó nhấn mạnh: Trong năm 2016, Chi bộ Khối Hiệu bộ có trách nhiệm quán triệt tới cán bộ - đảng viên tinh thần thực hành tiết kiệm, giải quyết dứt điểm - triển khai hiệu quả các kế hoạch đã đề ra. Chi bộ cần cụ thể hóa chương trình hành động năm 2016 và báo cáo Đảng ủy trường. Đối với các đảng viên: các đồng chí đảng viên cần nâng cao kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ; tham gia học tập và nghiêm túc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chủ động trong công việc và tích cực tham gia tư vấn cho lãnh đạo, góp phần vào sự phát triển chung của nhà trường...

Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Đảng ủy Trường ĐHKT đã trao giấy khen và phần thưởng cho 1 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong ba năm liên tiếp (2012-2014) và 10 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014.


Đồng chí Trần Anh Tài nhận giấy khen dành cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong ba năm liên tiếp


Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn trao thưởng cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


Đây là một buổi trong chuỗi làm việc của Đảng ủy Trường ĐHKT với các chi bộ trực thuộc nhằm nắm bắt tình hình hoạt động thực tế của các đơn vị, tâm tư - nguyện vọng của các cán bộ - đảng viên nhằm đề ra đường lối, chính sách; chỉ đạo sát sao các hoạt động của Trường trong thời gian tới.


Thanh Tú - Lưu Mai