Thông tin cho sinh viên
 
Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Khối hiệu bộ ĐHKT

Ngày 29/1/2015, Chi bộ Khối hiệu bộ Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã trang trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng cho 3 quần chúng ưu tú: Nguyễn Thị Thục An, Vũ Minh Đức và Bùi Hồng Phượng.


Lễ kết nạp diễn ra trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp đảng viên mới với sự tham dự của đông đảo đảng viên thuộc Chi bộ Khối hiệu bộ Trường ĐHKT.
Mở đầu buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Trường ĐHKT, đồng chí Nguyễn Minh Đức - Bí thư Chi bộ đã trao Quyết định kết nạp đảng lần lượt cho 3 đảng viên mới. Đồng chí mong rằng, các đảng viên mới sẽ tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và công việc được giao, xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Minh Đức trao Quyết định cho đảng viên mới

Sau khi nhận Quyết định kết nạp đảng, từng đồng chí đảng viên mới đứng trước lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ phát huy tốt nhất tinh thần của người đảng viên, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh. Tiếp đó, đồng chí Bí thư Chi bộ đã phân công các đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt các đảng viên mới trong thời gian thử thách là 12 tháng.
Với đợt kết nạp đảng viên mới lần này, Chi bộ Khối hiệu bộ đã có 38 đảng viên, trong đó có 7 đảng viên dự bị. Công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới luôn được Chi bộ Khối hiệu bộ Trường ĐHKT xác định là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân đảng viên nói riêng


Minh Phương