Thông tin cho sinh viên
 
Trường ĐHKT: Triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết TW9 (khóa XI) của Đảng

Ngày 23/9/2014, Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Nghị quyết TW9) với sự tham dự của toàn thể đảng viên, cán bộ chủ chốt và các quần chúng ưu tú của trường.


Tại hội nghị, GS.TS. Nguyễn Minh Thuyết, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết TW9 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; đồng thời nhấn mạnh tới những điểm mới của Nghị quyết TW9 so với Nghị quyết TW5 (khóa VIII).

GS. Nguyễn Minh Thuyết cũng đã thông tin về tình hình thời sự Biển Đông, quán triệt tới đảng viên quan điểm của Đảng được thể hiện trong Văn kiện Hội nghị TW9 là “Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết một lòng, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giải quyết những bất đồng, tranh chấp bằng giải pháp hoà bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và những thoả thuận giữa lãnh đạo cấp cao Việt Nam - Trung Quốc; đồng thời giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước…”.


Đảng viên Trường ĐHKT trao đổi và thảo luận với GS. Nguyễn Minh Thuyết tại hội nghịHội nghị được tổ chức nhằm giúp các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nắm vững các nội dung cơ bản của Nghị quyết đã được Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI thông qua. Để triển khai học tập và thực hiện hiệu quả nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI, Đảng ủy Trường ĐHKT cũng đã gửi tài liệu đến từng Chi bộ để các Chi bộ tiếp tục nghiên cứu, phổ biến, tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn.


Lưu Mai