Thông tin cho sinh viên
 
Năm học 2013-2014: Công đoàn ĐHKT khen thưởng 5 tập thể và 53 cá nhân

Ngày 20/8/2014, đ/c Nguyễn Xuân Thiên - Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký quyết định khen thưởng 5 tập thể và 53 cá nhân thuộc Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, có thành tích xuất sắc trong công tác Công đoàn năm học 2013-2014.


 

Danh sách như sau:

I/ Tập thể:

1. Công đoàn Khoa Quản trị kinh doanh

2. Công đoàn Khoa Kinh tế chính trị
3. Công đoàn Khoa Kinh tế phát triển

4. Tổ 2 - Công đoàn Khối Hiệu bộ

5. Tổ 3 - Công đoàn Khối Hiệu bộ

II. Cá nhân:
 
TT
Họ và tên
Đơn vị

    1

Vũ Minh Đức

Công đoàn Khối Hiệu bộ

    2

Trần Thị Liên

Công đoàn Khối Hiệu bộ

    3

Nguyễn Thị Nơ

Công đoàn Khối Hiệu bộ

    4

Vũ Thị Tân

Công đoàn Khối Hiệu bộ

    5

Phạm Việt Thắng

Công đoàn Khối Hiệu bộ

    6

Trương Thị Huệ

Công đoàn Khối Hiệu bộ

    7

Bùi Hồng Phượng

Công đoàn Khối Hiệu bộ

    8

Tào Thị Thúy

Công đoàn Khối Hiệu bộ

    9

Trương Tuấn Anh

Công đoàn Khối Hiệu bộ

 10 

Lê Khắc Quyền

Công đoàn Khối Hiệu bộ

 11 

Vũ Anh Dũng

Công đoàn Khối Hiệu bộ

 12 

Bùi Hồng Cường

Công đoàn Khối Hiệu bộ

 13 

Trần Kim Anh

Công đoàn Khối Hiệu bộ

 14 

Đặng Thị Trang

Công đoàn Khối Hiệu bộ

 15 

Đinh Thị Thúy Hòa

Công đoàn Khối Hiệu bộ

 16 

Trần Thị Thu Hưởng

Công đoàn Khối Hiệu bộ

 17 

Đinh Thị Nhung

Công đoàn Khối Hiệu bộ

 18 

Phạm Minh Tuấn

Công đoàn Khối Hiệu bộ

 19 

Đoàn Thị Thoan

Công đoàn Khối Hiệu bộ

 20 

Phạm Hồng Tâm

Công đoàn Khối Hiệu bộ

 21 

Nguyễn Trung Phong

Công đoàn Khối Hiệu bộ

 22 

Nguyễn Đăng Minh

Công đoàn Khối Hiệu bộ

 23 

Phạm Thúy Diệp

Công đoàn Khối Hiệu bộ

 24 

Đào Thị Thanh Huyền

Công đoàn Khối Hiệu bộ

 25 

Dương Thị Anh

Công đoàn Khối Hiệu bộ

 26 

Hà Duy Thành

Công đoàn Khối Hiệu bộ

 27 

Nguyễn Thùy Anh

Công đoàn Khoa KTCT

 28 

Nguyễn Mạnh Hùng

Công đoàn Khoa KTCT

 29 

Nguyễn Quốc Việt

Công đoàn Khoa KTPT

 30 

Nguyễn Thị Vĩnh Hà

Công đoàn Khoa KTPT

 31 

Hoàng Khắc Lịch

Công đoàn Khoa KTPT

 32 

Nguyễn Thùy Linh

Công đoàn Khoa KTPT

 33 

Trần Thị Vân Anh

Công đoàn Khoa TCNH

 34 

Phạm Ngọc Quang

Công đoàn Khoa TCNH

 35 

Nguyễn Thị Thanh Hải

Công đoàn Khoa TCNH

 36 

Nguyễn Thị Xuân Thu

Công đoàn Khoa TCNH

 37 

Tô Lan Phương

Công đoàn Khoa TCNH

 38 

Trần Thế Nữ

Công đoàn Khoa TCNH

 39 

Lê Trung Thành

Công đoàn Khoa TCNH

 40 

Nguyễn Cẩm Nhung

Công đoàn Khoa KT&KDQT

 41 

Nguyễn Thị Kim Chi

Công đoàn Khoa KT&KDQT

 42 

Đỗ Tiến Long

Công đoàn Khoa QTKD

 43 

Dương Thị Thu

Công đoàn Khoa QTKD

 44 

Nguyễn Thu Hà

Công đoàn Khoa QTKD

 45 

Phạm Thị Liên

Công đoàn Khoa QTKD

 46 

Phạm Thu Hiền

Công đoàn Khoa QTKD

 47 

Nguyễn Phương Mai

Công đoàn Khoa QTKD

 48 

Nguyễn Thị Phương Lan

CĐ Trung tâm ĐT&GDQT

 49 

Nguyễn Mai Phương

CĐ Trung tâm ĐT&GDQT

 50 

Nguyễn Minh Phương

CĐ Trung tâm ĐT&GDQT

 51 

Vũ Thanh Tiến

CĐ Trung tâm ĐT&GDQT

 52 

Lê Thị Thùy Dương

CĐ Trung tâm ĐT&GDQT

 53 

Nguyễn Thị Lương

CĐ Trung tâm NCKTPT


Thảo Nguyên