Thông tin cho sinh viên
 
Hội nghị triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI và tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn

Ngày 7 và 8/5/2014, tại thành phố Vũng Tàu, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI và tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn (CBCĐ) các công đoàn Đại học Quốc gia, Đại học vùng, Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT và các trường ĐH - CĐ phía Nam.


Tham dự hội nghị có gần 150 đại biểu, là những cán bộ công đoàn chủ chốt đến từ Ban chấp hành các Công đoàn Cơ sở trực thuộc Công đoàn Đại học Quốc gia, Đại học Vùng, Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT, Công đoàn các trường ĐH - CĐ và đơn vị trực thuộc từ Quảng Trị trở vào và khu vực Tây Nguyên.

Đoàn công tác của Trường ĐHKT - ĐHQGHN có 2 cán bộ công đoàn đã tham gia hội nghị: đ/c Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ tịch và đ/c Lưu Thị Mai Anh - Ủy viên Thường vụ kiêm Trưởng ban Tuyên huấn, BCH Công đoàn.

Đ/c Trần Công Phong - Chủ tịch CĐGD Việt Nam quán triệt việc triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại hội nghị

Tại hội nghị, các báo cáo viên của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã: (1) Triển khai Điều lệ, hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI; (2) Hướng dẫn thực hiện công tác tài chính Công đoàn; triển khai một số văn bản, quy định mới về tài chính công đoàn; (3) Phổ biến những điểm mới, những nội dung cơ bản của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; các nghị định hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Giáo dục Đại học; một số chính sách liên quan đến người lao động trong ngành; và (4) Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra công đoàn…

Các đại biểu tham dự hội nghị đã phản ánh thực tế về những thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp từ cơ sở đối với hoạt động công đoàn, vai trò của công tác công đoàn trong các cơ sở giáo dục đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn toàn ngành thực hiện Nghị quyết TW8 khóa 11 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Hội nghị cũng dành phần lớn thời gian để các đại biểu thảo luận, trao đổi định hướng hoạt động công đoàn trong thời gian tới đảm bảo hiệu quả và mang tính đặc thù ngành nghề. Vấn đề nổi bật được các đại biểu quan tâm thảo luận là nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức công đoàn, kỹ năng tác nghiệp của cán bộ công đoàn, đổi mới nội dung hoạt động công đoàn trong các đại học, các trường đại học để tạo sức thu hút, tập hợp, thuyết phục được đội ngũ đoàn viên, người lao động với trình độ cao hiện làm việc tại cơ sở giáo dục có quy mô lớn và mối quan hệ lao động rất đặc thù.

Những khó khăn, bất cập xuất phát từ đặc thù lao động nghề nghiệp của đoàn viên khu vực này càng đòi hỏi hệ thống cơ chế phù hợp; đồng thời đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp phải đảm bảo đáp ứng về trình độ, cập nhật và đổi mới về nội dung, phương pháp từ đó mới có thể đi sâu, đi sát hoạt động tại cơ sở, từng bước tháo gỡ khó khăn và thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động cũng như các chức năng nhiệm vụ khác của công đoàn. Tiếp cận với hệ thống văn bản mới về công tác tài chính, công tác kiểm tra công đoàn, hội nghị cũng đã quán triệt, thảo luận và thống nhất các giải pháp triển khai thực hiện nhằm đảm bảo hiệu quả trong quá trình tổ chức hoạt động tại cơ sở. 


Đoàn công tác của Công đoàn Trường ĐHKT và đại biểu một số Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn ĐHQGHN tham dự hội thảo.


T.M và các CTV