Trang Giới thiệu chung
 
Đỗ Kiều Oanh1. Thông tin cá nhân:
 

Họ và tên:

Đỗ Kiều Oanh


Năm sinh:

1975

Chức vụ:

Chủ nhiệm Bộ môn Kế toán

Học vị:

Tiến sĩ

Ngoại ngữ:

Tiếng Trung, Tiếng Anh

Email:

kieuoanh@gmail.com,

oanhdk@vnu.edu.vn

Điện thoại:

(84-4) 37547506, máy lẻ 707

Di động:

(84) 91309135/987884485

Địa chỉ cơ quan:

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo:

 • Năm 2015: Tiến sĩ chuyên ngành Kế toán tại Đại học Liêu Ninh - Trung Quốc.
 • Năm 2001: Thạc sĩ Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Năm 2001: Đại học, Kế toán, Đại học Kinh tế quốc dân
 • Năm 1997: Đại học, Quản trị kinh doanh, Đại học KHXH&NV

3. Quá trình công tác:

 • Từ 10/1997 đến nay: Giảng viên, Khoa Kinh tế - ĐHQGHN, nay là Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính

 • Công bố thông tin và gian lận Báo cáo tài chính
 • Những vấn đề về hợp nhất hệ thống tài khoản kế toán
 • Kế toán mua bán và sáp nhập doanh nghiệp
 • Kế toán tài sản và bất động sản đầu tư
 • Những vấn đề kế toán dưới góc nhìn của lý thuyết trò chơi
 • Ứng dụng kế toán tài chính vào thực tiễn
 • Phân tích Báo cáo tài chính và hoạt động kinh doanh
 • Xây dựng và tổ chức hệ thống kế toán trong các doanh nghiệp
5. Các công trình đã công bố:
5.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:
 1. Giáo trình Tiếng Trung du lịch (nhóm tác giả biên soạn), NXB Đại học Quốc gia TP HCM, 2016.
 2. Minh bạch tài khóa ở Việt Nam (nhóm tác giả biên soạn), NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2017.

5.2. Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):

1. Quản lý tài chính công ở Trung Quốc. Liên hệ thực tế Việt Nam, Hội thảo quốc tế về tăng cường quản lý tài chính công và minh bạch tàikhóa. Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam, 3/2017.

2. Hiện trạng đào tạo kế toán và yêu cầu đặt ra trong bối cảnh hiện nay ở Việt Nam, Hội thảo khoa học của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, 11/2016

3. Những tồn tại trong đào tạo kế toán ở Trung Quốc và Bài học cho Việt Nam, Hội thảo khoa học quốc gia của Viện Kế toán Kiểm toán – Trường Đại học Kinh tế quốc dân, 11/2016

4. Nghiên cứu gian lận báo cáo tài chính tại các công ty bất động sản niêm yết Việt Nam, Hội thảo khoa học của Ban Kinh tế TƯ tháng 9/2016 (tr 93 – 103).

5. 越南上市公司财务报告欺诈手段研究,辽宁大学学报,10/2015.

6. 越南上市公司会计信息披露的特点及实践评估的研究,辽宁大学学报, 5/2015.

7. Ảnh hưởng của US DOLLAR INDEX đến khủng hoảng tài chính toàn cầu, Hội thảo khoa học Quốc gia Hội đồng lý luận TƯ, 01/2010

8. Hệ thống thanh toán của liên minh châu Âu (SEPA) và tác động đối với việc phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ, Hội thảo của Ngân hàng công thương Việt Nam, 11/2009

9. Nhu cầu đào tạo kế toán kiểm toán với khả năng cung ứng ở trường đại học kinh tế Đại học quốc gia Hà nội, Hội thảo khoa học của Trường Đại học kinh tế, 9/2008

10. Giáo dục và đào tạo kế toán với nhu cầu xã hội, Hội thảo Khoa TCNH, 3/2008

11. Những khó khăn của việc đào tạo theo tín chỉ, Hội thảo Khoa TCNH, 1/2008

12. Từng bước ứng dụng Internet trong công tácgiảng dạy tại Khoa kinh tế, Hội thảo của chi đoàn cán bộ với các đoàn trường, 11/2003

5.3. Đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia:

1. Khảo sát việc áp dụng chế độ hạch toán tiền lương trong một số loại hình doanh nghiệp/ KT 50.05, Đề tài cấp Khoa, 2005-2006 (chủ trì).

2. Nghiên cứu báo cáo tài chính của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam /KT.09.08, 2009-2010 (chủ trì).