Trang Giới thiệu chung
 
Tô Thế Nguyên1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Tô Thế Nguyên


Năm sinh:

1977

Chức vụ/ Vị trí công tác:

Phó Trưởng Khoa Kinh tế Chính trị

Học vị:

Học hàm:

Tiến sĩ

Ngoại ngữ:

Tiếng Pháp, tiếng Anh

Email:

tothenguyen@vnu.edu.vn

Điện thoại:

091 226 6112

Địa chỉ CQ:

Tòa E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo: (theo thứ tự từ cũ đến mới nhất)

 • 1999: Cử nhân Kinh tế nông nghiệp, Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội
 • 2003: Thạc sỹ, Kinh tế, Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội
 • 2016: Tiến sỹ Kinh tế, Đại học Strasbourg, Pháp

3. Quá trình công tác: (theo thứ tự từ mới đến cũ nhất)

 • T8/2021 - nay: Phó Trưởng khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN
 • 2021 - T7/2021: Giảng viên Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN
 • 2001 - 2020: Giảng viên Khoa Kinh tế và PTNT, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

Kinh tế học, kinh tế nông nghiệp, kinh tế tài nguyên và môi trường, phân tích chính sách

5. Công trình đã công bố:

5.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:

 1. Tô Thế Nguyên, Nguyễn Anh Tuấn, Đỗ Trường Lâm (Đồng chủ biên). Phân tích hành vi của người sản xuất: Trường hợp của các nông hộ sản xuất chè hữu cơ ở Việt Nam. NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2021

5.2. Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):

5.2.1. Tạp chí quốc tế, tiếng anh

 1. Impact of political connection on farming households’ performance of tea production in Vietnam,To-The Nguyen & Tran Nam Quoc, Journal of Agricultural Science, 7 (12), 107-119, 2015
 2. Technical efficiency and agricultural policy: Evidence from the tea production in Vietnam, Nguyen-Van Phu & To-The Nguyen, Review of Agricultural, Food and Environmental Studies, 97 (3), 173-184,2016
 3. Modeling farmers’ decisions on tea varieties in Vietnam: a multinomial logit analysis, Nguyen-Van Phu, Cyrielle Poireau & To-The Nguyen, Agricultural Economics, 48(3), 1-9 (ISI), 2017
 4. Efficiency and adoption of organic tea production: Evidence from Vi Xuyen district, Ha Giang province, Vietnam , To-The Nguyen & Nguyen-Anh Tuan, Asia-Pacific Journal of Regional Science, 3(1), 201-217 (ESCI)2018
 5. Farmers’ adoption of alternative technology,Le-Van Cuong & To-The Nguyen, Asia-Pacific Journal of Regional Science, 3(1), 33-59 (ESCI)2019
 6. Robust representations of organic technology adoption: Evidence from northern Vietnamese tea production,Nicolas Lampach, Nguyen-Van Phu & To-The Nguyen, European Review of Agricultural Economics, 47(2), 529-557 (ISI), 2020
 7. Impact of government intervention to maize efficiency at farmer’s level across time: a robust evidence in Northern Vietnam,To-The Nguyen & Nguyen-Anh Tuan, Environment, Development and Sustainability, 23(2), 2038-2061 (ISI), 2021
 8. Market-oriented extension and technical efficiency in small-scale maize farmers: Evidence from northern Vietnam,To-The Nguyen & Nguyen-Anh Tuan, Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies, 11(2), 194-218 (ESCI), 2021
 9. Technical efficiency and the adoption of multiple agricultural technologies in the mountainous areas of Northern Vietnam,Nicolas Lampach, To-The Nguyen & Nguyen-Anh Tuan,L and Use Policy, 103, 105289 (ISI), 2021
 10. Economic impact of political ties in Vietnam: Evidence from northern rural households,To-The Nguyen, Nguyen-Anh Tuan & Nguyen-Van Song,Asia-Pacific Journal of Regional Science (ESCI),2021
 11. On the (a)symmetric effects of real exchange rate on trade flows: New evidence from US-Vietnam trade balance at the industry level,Ho-Sy Hoa, Nguyen-Trung Thanh & To-The Nguyen,Journal of the Asia Pacific Economy (ISI), 2021
 12. Impact of human capital on technical efficiency in sustainable food crop production: A meta-analysis,Lich Hoang-Khac, Tuyen Tiet, Nguyen To-The & Tuan Nguyen-Anh , International Journal of Agricultural Sustainability (ISI), 2021
 13. Does wage bonus positively impact the economy?,Le-Van Cuong & To-The Nguyen,Fulbright Review of Economics and Policy, 2021
5.2.2. Tạp chí quốc gia, tiếng anh 
 1. Assessing the handicraft enterprises’ willingness to pay for waste treatment in Red River Delta, Vietnam,To The Nguyen & Nguyen Anh Tuan, Vietnam's Socio-Economic Development (0868-359X), 2019
 2. Efficiency of maize production: Evidence from northern Vietnam,Tô Thế Nguyên,Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, 3, 56-61 (ISSN: 0866-7489), 2019
 3. Vietnam tea exporting and forecasting to 2030,To The Nguyen, Nguyen Anh Tuan & Le Phuong Thao,Vietnam Journal of Agricultural Sciences, 3(2): 636-646 (2588-1299), 2020
 4. Impact of the input subsidy on farming productivity of maize farmers in Son La and Hoa Binh, Vietnam,Tô Thế Nguyên & Nguyễn TuấnTuấn,VNU Journal of Science: Economics and Business, 2021

5.2.3. Tạp chí quốc gia, tiếng việt

 1. Phân tích quyết định về lựa chọn sản xuất rau an toàn: Trường hợp của các hộ nông dân xã Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội,Tô Thế Nguyên & Giang Hoàng Hiệu,Kinh tế và Phát triển, 227(2), 81-92, 2016
 2. Thu hút FDI của các nước trên thế giới: Bài học cho Việt Nam,Tô Thế Nguyên & Trần Đình Thao,Tạp chí Công Thương, 255(2), 174-179, 2017
 3. Hiệu quả kĩ thuật trong sản xuất mía: Trường hợp của các hộ nông dân huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa,Tô Thế Nguyên & Nguyễn Anh Tuấn,Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 16(5), 519-526, 2018
 4. Sự hài lòng của khách du lịch đối với sản phẩm dịch vụ lưu trú: Nghiên cứu ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La,Tô Thế Nguyên,Tạp chí Công Thương, 12(1), 320-325, 2018
 5. Phân tích hành vi lựa chọn hình thức nuôi trồng thuỷ sản: Trường hợp của các hộ nông dân huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình,Tô Thế Nguyên & Vũ Thị Thu Hương,Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán, 12 (185), 27-31 (ISSN: 1859-4093), 2018
 6. Phân tích quyết định về lựa chọn chăn nuôi lợn an toàn của các hộ: Nghiên cứu ở huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương,Trần Văn Quân & Tô Thế Nguyên,Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán, 5 (190), 26-31 (1859-4093), 2019
 7. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của hộ chăn nuôi trong chuỗi cung ứng lợn thịt tại huyện Cẩm Giàng, Hải Dương,Trần Văn Quân & Tô Thế Nguyên,Kinh tế và Dự báo, 6, 71-75 (0866-7120), 2019
 8. Hiệu quả kỹ thuật và áp lực môi trường của các hộ chăn nuôi lợn ở Hải Dương,Trần Văn Quân, Tô Thế Nguyên & Trần Đình Thao,Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 17(6), 516-524 (1859-0004), 2019
 9. Độc quyền-thất bại truyền thống của thị trường: chính sách, công cụ can thiệp nhằm hạn chế tổn thất phúc lợi xã hội,Nguyễn Văn Song, Tô Thế Nguyên & Nguyễn Công Tiệp,Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, 7(494), 3-11 (0866-7489), 2019
 10. Các yếu tố quyết định canh tác chè hữu cơ của các nông hộ ở Việt Nam,Tô Thế Nguyên & Đỗ Trường Lâm,Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới, 5(289), 43-56 (0868-2984), 2020
 11. Tái cơ cấu sản xuất chè theo hướng an toàn: Trường hợp của huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu,Tô Thế Nguyên & Nguyễn Hồng Chỉnh,Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, 2(501), 88-96 (0866-7489), 2020
 12. Nghiên cứu hành vi tiêu dùng điện của hộ gia đình: Trường hợp tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang,Tô Thế Nguyên & Nguyễn Anh Tuấn,Kinh tế và Dự báo, 21, 92-95 (0866-7120), 2020
 13. Mức sẵn lòng chi trả bảo hiểm nông nghiệp cho cây cam của các nông hộ ở huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang,Lê Phương Thảo, Tô Thế Nguyên & Nguyễn Anh Tuấn,Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, 10(509), 81-89 (0866-7489), 2020
 14. Hành vi mua sắm trực tuyến của các sinh viên trên địa bàn TP. Hà Nội,Tô Thế Nguyên, Nguyễn Anh Tuấn & Lê Phương Thảo,Kinh tế và Dự báo, 30, 42-45 (0866-7120), 2020
 15. Tổng quan về di cư và ảnh hưởng đến phát triển kinh tế,Đồng Thanh Mai, Tô Thế Nguyên & Trần Văn Đức,Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 18(11), 1046-1053 (1859-0004), 2020
 16. Hiệu quả kĩ thuật trong sản xuất chè ở miền núi phía Bắc, Việt Nam,Tô Thế Nguyên,Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán, 5(214), 77-81, (1859-4093), 2021
 17. Ứng xử với thời tiết cực đoan của các nông hộ trên địa bàn huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình,Tô Thế Nguyên, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Lan Hương, & Nguyễn Hồng Chỉnh,Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, 5(516), 103-111 (0866-7489), 2021
 18. Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với thủ tục hành chính tại Kho bạc Nhà nước Phù Yên, Sơn La,Đinh Thị Kim Oanh & Tô Thế Nguyên,Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán, 2(211), 32-37 (1859-4093), 2021
 19. Tác động của COVID tới hoạt động học tập của sinh viên trên địa bàn Tp Hà Nội,Nguyễn Anh Tuấn, Vũ Thị Phương, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Thị Đào, Tô Thế Nguyên,Kinh tế và Dự báo, (0866-7120), 2021
 20. Lựa chọn liên kết trong hoạt động sản xuất và tiêu thụ cam của nông hộ trên địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang,Nguyễn Tiến Hưng, Tô Thế Nguyên & Vũ Tiến Vượng,Tạp chí Phát triển bền vững vùng, 11(1), 89-98 (2354-0729), 2021
5.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia
 1. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp kinh tế-kỹ thuật tăng cường liên kết, hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2016-2020Đề tài cấp tỉnh Vĩnh Phúc,2016-2016, Đã nghiệm thu - xếp loại tốt
 2. Tái cấu trúc ngành chè Việt Nam và xu hướng sản xuất chè hữu cơ, Nafosted (cấp nhà nước), 2018-2020, Đã nghiệm thu-xếp loại tốt
 3. Nghiên cứu, đề xuất các hình thức hợp tác, liên kết và các mô hình quản lý/giám sát, đảm bảo hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao đối với sản phẩm rau Quả (ớt, bí đỏ, ngô ngọt) và yêu cầu đảm bảo tiêu chuẩn VietGAP trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Đề tài cấp tỉnh Vĩnh Phúc, 2017-2020, Đã nghiệm thu-xếp loại tốt
 4. Nghiên cứu nhận thức và hành vi của nông dân miền núi phía Bắc đối với biến đổi khí hậu,Nafosted (cấp nhà nước), 2019-2021, Đang triển khai
 5. Giải pháp giảm nghèo cấp bách cho các đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam, Cấp nhà nước, 2018-2020, Đã nghiệm thu

 


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN