Trang Giới thiệu chung
 
Vũ Đức Thanh1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên :
Vũ Đức Thanh
Năm sinh :
1957
Chức vụ:

Phó Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Phát triển

Học vị :
Tiến sĩ kinh tế (1997)
Học hàm: Phó giáo sư (2015)
Ngoại ngữ:
Tiếng Anh
Email:
thanhvd@vnu.edu.vn
Điện thoại:
(84-4) 37547506
Di động:
(84) 913588288
Địa chỉ cơ quan:
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội


2. Quá trình đào tạo:

 • Năm 1997: Tiến sĩ; Viện kinh tế Việt Nam; Chuyên ngành: Kinh tế Chính trị XHCN
 • Năm 1979: Đại học; Đại học Tổng hợp Hà Nội; Chuyên ngành: Khoa học Quản lý Kinh tế


3. Quá trình công tác:

 • Năm 1986 đến nay: Giảng viên, Phó chủ nhiệm Khoa Kinh tế Phát triển, Chủ nhiệm bộ môn Kinh tế học, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
 • Năm 1985 - 1986: Bộ đội - Giáo viên, Trường Sĩ quan Chính trị - Quân sự
 • Năm 1984 - 1985: Chuyên gia quân sự Campuchia, Đoàn Chuyên gia Quân sự Việt Nam 478
 • Năm 1980 - 1984: Bộ đội - Giáo viên, Trường Sĩ quan Chính trị - Quân sự
 • Năm 1980: Cán bộ GD, Khoa Kinh tế Chính trị, Đại học Tổng hợp Hà Nội.


4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

 • Kinh tế học,
 • Kinh tế chính trị.


5. Công trình đã công bố:


5.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:

 1. Đồng chủ biên, “Chính sách phát triển Đổi mới và Hội nhập ”, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2015
 2. Đồng tác giả, “Lý thuyết Kinh tế của Karl Marx”, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội,2012
 3. Đồng tác giả, “Thể chế - Yếu tố quyết định tăng trưởng Kinh tế”, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2011
 4. Đồng tác giả, “Kinh tế vi mô”, Khoa Kinh tế, 2005
 5. Đồng tác giả, “Kinh tế vĩ mô”, Khoa kinh tế, 2002.
 6. Đồng tác giả, “Quan hệ giữa khu vực nhà nước và khu vực tư nhân trong nền kinh tế thị trường - Vai trò của đào tạo. Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam”, NXB Trường Đại học KHXH Toulouse - Pháp, 2000.


5.2. Các bài báo khoa học (đăng tạp chí trong nước và quốc tế):

 1. Vũ Đức Thanh (Đồng tác giả), Human ecological effects of tropical storms in the coastal area of Ky Anh, Environment, Development and Sustainability, 1-23, 2016.
 2. Vũ Đức Thanh (Đồng tác giả), Chất lượng nguồn nhân lực cho tăng trưởng và vấn đề đào tạo quá mức ở Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, số 448/2015, tr. 14-24.
 3. Vũ Đức Thanh và Hoàng Khắc Lịch, Đào tạo quá mức ở Việt Nam: Kết quả từ phân tích hồi quy nhị phân, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 214/2015, tr. 74-80.
 4. Vũ Đức Thanh và Bùi Đại Dũng, Nợ công và Khủng hoảng nợ công Châu Âu: Một số vấn đề lý thuyết và thực tiễn, Tạp chí Kinh tế & Chính trị Thế giới, Số 6/2014, tr. 11-21.
 5. Vũ Đức Thanh, Phân phối thu nhập ở Việt Nam giai đoạn 2002-2010, Tạp chí Kinh tế & Chính trị Thế giới, Số 6/2013, tr. 24-38.
 6. Vũ Đức Thanh, Quan hệ kinh tế quốc tế năm 2012 và triển vọng, Tạp chí Kinh tế & Chính trị Thế giới, Số 1/2013, tr. 39-52.
 7. Vũ Đức Thanh, “Các ngành Kinh tế chủ yếu của Iran”, Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, Số 2/2012, tr. 11-21.
 8. Về biến động Ai Cập và lợi ích của Mỹ, Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, số 3/2011, tr. 17-26.
 9. Vũ Đức Thanh, Làn sóng toàn cầu hoá mới và tác động của nó, Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, Số 12/2010, tr. 21-30.
 10. Vũ Đức Thanh, Luận cứ lý thuyết và thực tiễn về phát triển bền vững, Tạp chí Kinh tế & Chính trị Thế giới, Số 11/2010, tr. 3-12.
 11. Vũ Đức Thanh, Thực trạng giáo dục và dạy nghề cho trẻ em nhóm yếu thế và một số kiến nghị, Tạp chí Lao động và Xã hội, Số 366/2009, tr. 41-42.
 12. Vũ Đức Thanh, Mạng lưới sản xuất ô tô tại Đông Á, Tạp chí Đông Bắc Á, Số 8/2007, tr. 42-51.
 13. Vũ Đức Thanh, Chuyển giao công nghệ ở Đông Á - Những câu chuyện thành công, Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, Số 7/2007, tr. 25-35.
 14. Vũ Đức Thanh, Công nghiệp điện tử Đông Á trong mạng lưới sản xuất toàn cầu, Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, Số 5/2007, tr. 11-23.
 15. Vũ Đức Thanh, “Labour Export of Vietnam/s and Thailand - A Comparative Study”, Vietnam Economic Revview, No.7 2001, tr. 35-38.
 16. Vũ Đức Thanh, “Xuất khẩu lao động của Việt Nam và Thái Lan, nghiên cứu so sánh”, Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, số 1 tháng 2/2001.
 17. Vũ Đức Thanh, “Về các nền kinh tế chuyển đổi trong hơn ba thập kỷ qua”, Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, Số 3/1999. Tr 3-10
 18. Vũ Đức Thanh, “Toàn cầu hoá và di chuyển lao động lành nghề tại châu Âu”, Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, Số 6/1997.
 19. Vũ Đức Thanh, “Doanh nghiệp nhà nước - Những vấn đề cần giải quyết”, Tạp chí Con số & Sự kiện, Số 2/1997.


5.3. Bài đăng kỷ yếu hội thảo quốc gia, quốc tế:

 1. Vũ Đức Thanh & Trần Văn Tùng, “Mở rộng quy mô giáo dục đại học về khoa học công nghệ là điều kiện để Việt Nam đổi mới công nghệ”, Hội thảo “Đổi mới sáng tạo trong dịch vụ công và chi tiêu công: Kinh nghiệm quốc tế và bối cảnh Việt Nam (PPSD 2015)”, 11/2015.
 2. Vũ Đức Thanh, “Định vị vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế trong giai đoạn 2016-2020”, Hội thảo “Dự báo Kinh tế xã hội phục vụ lập kế hoạch trung hạn trong bối cảnh hội nhập quốc tế”, 12/2015.
 3. Vũ Đức Thanh, “Chính sách kinh tế của nhà nước và khu vực kinh tế  tư nhân”, Báo cáo tại Hội thảo quốc tế giữa ĐH KHXHNV-ĐHQG Hà Nội, ĐH  KHXH Toulouse (Pháp) và ĐH Tunis 3, 1998.
 4. Hoàng Khắc Lịch và Vũ Đức Thanh, “Đào tạo quá mức ở Việt Nam: Kết quả từ phân tích hồi quy nhị phân”, Kỷ yếu hội thảo khoa học “Phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ của Việt Nam để tích cực chủ động tham gia vào các tổ chức quốc tế trong một số lĩnh vực ưu tiên: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”, Trường Đại học Khoa học Xã Hội và Nhân Văn, ĐHQGHN, 2014.


6.  Các đề tài nghiên cứu khoa học:

 1. Vấn đề thâm hụt Ngân sách và khủng hoảng tài chính: Minh chứng quá khứ và vấn đề hiện nay, Đề tài cấp Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Chủ trì.
 2. Hoàn thiện các chính sách kinh tế vĩ mô trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam, Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005-2007.
 3. Đầu tư nhà nước ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp, Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004-2006.
 4. Chính sách kinh tế của nhà nước và khu vực kinh tế tư nhân, Đề tài cấp trường, Trường Đại học KHXH&NV, 1997-1999.