Trang Giới thiệu chung
 
Nguyễn Thị Thùy Linh1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Nguyễn Thị Thùy Linh

  

Năm sinh:

1991

Chức vụ:

Trợ giảng Khoa Kinh tế Chính trị,

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Học vị:

Thạc sĩ

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Email:

linhnguyentt@vnu.edu.vn

Di động:

(84) 94.991.6675

Địa chỉ cơ quan:

Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo:

 • 2009 - 2013: Cử nhân, ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội
 • 2016 - 2018: Thạc Sĩ, Đại Học Thành Công, Đài Loan

3. Quá trình công tác:

 • 2019 đến nay: Khoa Kinh tế Chính trị - ĐH Kinh tế - ĐHQGHN.
 • 2013 - 2016: Công ty cổ phần VNPC

4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

 • Quản lý hệ thống thông tin trong kinh doanh
 • Nông nghiệp và chính sách phát triển nông nghiệp
 • Thương mại điện tử
 • Quản lý nhà nước về kinh tế
 • Phát triển nguồn nhân lực trong khoa học cộng nghệ,

5. Các công trình đã công bố:

5.1. Các bài viết

 1. Nguyễn Thị Thùy Linh (2019), “Lưu trữ và bảo quản nông sản dễ hư hỏng theo mùa”, Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, (02), (534-535), tr. 51-52.
 2. Nguyễn Thị Thùy Linh (2019), “Phát triển thương mại điện tử trong kinh doanh nông nghiệp ở Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, (03), tr.04-06