Trang Giới thiệu chung
 
Hoàng Triều Hoa1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Hoàng Triều Hoa

Năm sinh:

1976

Chức vụ:

Giảng viên

Học vị:

Tiến sĩ

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Email:

hoaht@vnu.edu.vn 

Điện thoại cơ quan:

(84 -24) 37547506 +101

Địa chỉ cơ quan:

Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo:

  • 1998: Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Kinh doanh thương mại, Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội
  • 2004: Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế chính trị, Đại học Quốc Gia Hà Nội.
  • 2015: Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế chính trị, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội

3. Quá trình công tác:

  • 2007 đến nay: Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội.
  • 1999 - 2007: Phòng Đào tạo, Khoa Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội.

4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

  • Kinh tế chính trị
  • Các chính sách kinh tế - xã hội
  • Nghèo đói và bất bình đẳng
  • Phân phối thu nhập

5. Các công trình đã công bố:

5.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo

1. Giáo trình Phân tích chính sách kinh tế - xã hội, Đồng tác giả, Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2018

5.2  Các bài viết

1. Chính sách phân phối thu nhập vì người nghèo qua phúc lợi xã hội ở Nhật Bản, Hàn Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam;Tác giả, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, số 358, 2012

2. Phân phối thu nhập ở Mỹ và một số kiến nghị đối với Việt Nam, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 171, 2012.

3. Bất bình đẳng thu nhập ở Singapore và hàm ý chính sách cho Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, số 421, 2014

4. Giảm nghèo bền vững tại Việt Nam: Hỗ trợ từ chính sách giáo dục, y tế, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 12, 2014

5. Chính sách hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 93, 2015

5.3. Các đề tài nghiên cứu khoa học

1. Chính sách phân phối thu nhập trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, Chủ trì đề tài, 2008 - 2009.

2. Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam, 2008 - 2010, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, Thành viên tham gia, 2008 - 2010.

3. Bất bình đẳng thu nhập ở Singapore và hàm ý chính sách cho Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, thành viên tham gia, 2013 – 2014.