Trang Giới thiệu chung
 
Hoàng Ngọc Quang1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Hoàng Ngọc Quang

 

Năm sinh:

1989

Chức vụ:

Giảng viên tập sự

Học vị:

Thạc sĩ

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh, Tiếng Pháp

Email:

quanghn1903@vnu.edu.vn

Điện thoại:

(84) 972.473.502

Địa chỉ CQ:

144 đường  Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo:

 • 2007 - 2011: Cử nhân trường Đại học Ngoại thương
 • 2012 - 2014: Thạc sĩ Trung tâm Pháp Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG)
 • 2019 - nay: Nghiên cứu sinh Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

3. Quá trình công tác: 

 • 2019 - nay: Khoa Kinh tế chính trị, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN
 • 2017 - 2019: Ban Quản lí Dự án hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 2013 - 2017: Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN
 • 2011 - 2013: Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế phát triển, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

Kinh tế chính trị, Kinh tế chính trị quốc tế, Kinh tế học giáo dục

5. Công trình đã công bố:

5.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:

5.2. Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):

 1. Phạm Thị Thanh Hải, Nguyễn Thị Hương Giang, Vũ Thị Mai Anh, Hoàng Ngọc Quang, “Quản trị đại học – Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam”, VNU Journal of Science: Education Research, Vol. 35, No. 3 (2019) 32-45
 2. Hoàng Ngọc Quang, “Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và một số tác động dự kiến đến thị trường lao động thế giới”, tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, Số 546, trang 69 - 71, 2019.
 3. Pham Thi Thanh Hai, Hoang Ngoc Quang, “Assessing the Impact of Lecturers Qualification to the Publication of Scientific Articles: VNU -University of Education Case Study”, The International Journal Of Humanities & Social Studies, Vol 4 Issue 4, p.330-334, 2016

5.3. Các đề tài nghiên cứu khoa học 

 1. Đề tài cấp trường: Nâng cao năng lực nghiên cứu của nghiên cứu viên và giảng viên trường Đại học Giáo dục, 2014-2016, thành viên