Trang Giới thiệu chung
 
Đỗ Quỳnh Chi1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Đỗ Quỳnh Chi

Năm sinh:

19-10-1983

Vị trí công tác:

Giảng viên Khoa Kế toán - Kiểm toán

Học vị:

Thạc sĩ

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Email:

chidoquynh@yahoo.com

Điện thoại:

(84) 989881258

Địa chỉ CQ:

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo:

 • 2002-2006: Cử nhân, Khoa kế toán, Đại học Kinh tế Quốc dân
 • 2009-2014: Thạc sĩ Kế toán Quốc tế (Minta), Đại học Công nghệ Swinburne, Úc

3. Quá trình công tác:

 • 2006-2008: CPA Việt Nam
 • 2008-2009: Công ty CP Chứng khoán Đại Nam
 • 2010-2012: Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
 • 2012- 2015: Công ty TNHH Dịch vụ mới Việt Nam, Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn độc lập - Chi nhánh Hà Nội
 • 2015 - nay: Giảng viên, Khoa Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

 • Kiểm toán báo cáo tài chính.
 • Thực hành kiểm toán báo cáo tài chính.
 • Kiểm toán nội bộ và hệ thống KSNB tại các doanh nghiệp Việt Nam.
 • Cạnh tranh và chất lượng dịch vụ các công ty dịch vụ kế toán.
 • Thực trạng đào tạo kế toán thực tế tại Việt Nam.
 • Kế toán thuế và tối ưu hóa lợi ích về thuế tại các doanh nghiệp Việt Nam.
 • Quản lý kế toán dành cho lãnh đạo.