Trang Giới thiệu chung
 
Trung tâm Hệ thống Thông tin Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Kinh tếI. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Phó Giám đốc phụ trách:
ThS. Vũ Minh Đức
 ĐT: 024.37567506 + máy lẻ 415

Email: ducvm@vnu.edu.vn


 
II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Trung tâm Hệ thống Thông tin Kinh tế và Quản lý có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác hoạch định, phát triển hệ thống công nghệ thông tin (CNTT), quản lý, tư vấn hỗ trợ vận hành, ứng dụng và phát triển hệ thống CNTT theo định hướng đại học số hóa.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản quản lý (quy định, hướng dẫn, kế hoạch, …) về CNTT, hỗ trợ người dùng và các công việc liên quan đến CNTT.

2.2. Tổ chức thực hiện và kiểm tra, báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ:

b) Quản lý, vận hành hệ thống CNTT toàn Trường:

- Chịu trách nhiệm về kỹ thuật và nghiên cứu, lựa chọn công nghệ trong việc xây dựng và phát triển hệ thống CNTT đáp ứng nhu cầu ứng dụng CNTT trong từng giai đoạn phát triển của Trường;

- Quản lý hệ thống mạng WAN, LAN, Wifi, tổng đài điện thoại, hệ thống video conference trong toàn Trường đảm bảo hệ thống hạ tầng CNTT của Trường hoạt động liên tục 24/7;

- Đầu mối cấp phát và cắt tài khoản CNTT cho người sử dụng;

- Đầu mối thực hiện các hợp đồng bảo trì, bảo dưỡng thiết bị CNTT theo định kỳ, xây lắp và duy trì hệ thống CNTT, hợp đồng xây dựng phần mềm;

c) Hỗ trợ CNTT cho người sử dụng:

- Hỗ trợ kỹ thuật đối với các đơn vị trong Trường có phần mềm nghiệp vụ cài đặt trên hệ thống server của Trường trong việc vận hành phần mềm và sao lưu dữ liệu.

- Hỗ trợ các đơn vị và người sử dụng vận hành thiết bị CNTT: Hướng dẫn hoặc hỗ trợ kết nối máy chiếu tại các phòng họp và giảng đường của Trường, hướng dẫn hoặc hỗ trợ truy cập Internet thông qua mạng LAN và mạng Wifi của Trường, hỗ trợ kết nối máy in từ mạng Wifi sang mạng LAN…;

- Hỗ trợ khắc phục sự cố phần mềm cho người sử dụng máy tính để bàn và xách tay;

- Hỗ trợ, hướng dẫn người sử dụng khai thác tài nguyên mạng Internet, tài nguyên mạng ĐHQGHN và tài nguyên mạng của Trường.

d) Triển khai các công việc liên quan đến dịch vụ CNTT:

- Thiết kế, thi công mở rộng hạ tầng mạng;

- Phát triển dịch vụ e-learning;

- Tư vấn, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực CNTT.

2.3. Phối hợp với các đơn vị chức năng khác trong việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ của Trường có liên quan đến chức năng của đơn vị.

2.4. Thực hiện nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao.
_______________________

Địa chỉ liên hệ:

Trung tâm Hệ thống Thông tin Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Phòng 405, nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Ðiện thoại:
  • Hỗ trợ người sử dụng: (84-24) 37547506 + máy lẻ 405
  • Liên hệ công tác: (84-24) 37547506 + máy lẻ 425