Trang Giới thiệu chung
 
Danh sách cán bộ Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dụcSTT

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ1Đào Thị Thanh HuyềnGiám đốc

 2 
 
 
Hồ Thị Thương Huyền
 
 
 Chuyên viên
 3
 
 
 
Nguyễn Văn Lâm
 
 
 
Chuyên viên
  Nguyễn Thị Hoa HạnhChuyên viên 
  Nguyễn Thu Nga Chuyên viên


_____________________________

Địa chỉ liên hệ:
Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Phòng 102, nhà E4, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: (84-24) 37547506 + máy lẻ 102, 103 - Fax: (84-24) 37546765
Email:
cheqa_ueb@vnu.edu.vn; Website: http://ueb.vnu.edu.vn


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN